Бисквитки

четвъртък, 26 февруари 2015 г.

WWF подготвя ново разселване на есетри в Дунав


 
WWF България отново започнахме развъждането малки есетри, които ще пуснем в Дунав през следващите месеци. През ноември 2014 г. пуснахме в Природен парк „Персина“ над 10 хиляди малки чиги и се подготвяме за ново разселване на още  40 000 есетри. Миналата седмица започнаха да се люпят първите чиги. В момента те са големи около 2 мм. Около коремчето им е жълтъченото мехурче, което ще ги храни за няколко дни. Когато всички рибки се излюпят, ще бъдат прехвърлени в земни басейни, където ще живеят в близки до естествените условия, ще се хранят със зоопланктон и ще се подготвят да се върнат в Дунав, откъдето идват родителите им.

WWF България разселва чигите по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, в рамките на който ще пуснем общо 50 000 маркирани, малки есетри. След като новата „партида“ от чиги достигне до размери около 10 cm, всяка от тях ще бъде маркирана със марка с уникален номер. Така след време ще знаем кои чиги са с естествен произход и кои не са. Тази информация е изключително важна, защото в момента почти няма официални данни за състоянието на четирите останали дунавски есетри или за техните места за размножаване. Най-адекватният начин да се опази един вид е да се опази естествената среда, в която живее. Затова в рамките на този проект правим и изследвания на местата за размножаване на есетрите.

Проектът обаче наближава своя край и потърсихме мнението и съдействието на компетентните институции и заинтересованите страни за постигнатото досега, и за бъдещите стъпки. В София се срещнахме с близо 40 представители на институции, рибарски сдружения, природни паркове и учени. Участниците в консултативния съвет проявиха изключителен интерес към работата на WWF България по опазването на есетрите и споделиха мнението си как да се подобри състоянието на видовете. Според специалистите е важно мерките, като забраната за риболов на есетри, да са съвместни с румънските – за рибите държавните граници нямат значение. Това предложение е важно, защото българската и румънската забрана изтичат през 2015 година и предстои да се реши дали ще бъдат продължени.

Повече информация за работата на WWF България за есетрите можете да намерите на  страницата ни.

Снимки на новоизлюпените чиги можете да намерите тук и да ги ползвате като посочите автор WWF/Стоян Михов.

Следете страницата ни и за новини около новото разселване на чиги.
Контакти за повече информация: 

Иван Христов, ръководител програма „Води“, 0885453656, email: ihristov@wwfdcp.bg

Екатерина Войнова, отдел „Комуникации“, 0885829886, email: evoynova@wwfdcp.bg


Допълнителна информация:
Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

- Всички съобщения до медиите на български език може да прочетете на

http://wwf.bg/news_facts/

Няма коментари:

Публикуване на коментар