Бисквитки

понеделник, 23 февруари 2015 г.

Кметовете от община Враца обсъждаха актуални теми


            Няма да има промяна в реда за събиране и начина на отчитане на събраните суми в новата кампания за местни данъци и такса „битови отпадъци” в Община Враца. Това стана ясно днес на традиционната месечна среща на кметовете от населените места в региона, водена от кмета на общината инж. Николай Иванов. Актуална информация по темата представи Милка Стоянова – главен инспектор „Приходи” към дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца. Тя подчерта, че и тази година не е променен размера на местните данъци и такси. На кметовете и кметските наместници бяха раздадени облагателни списъци с имената и размерът на задълженията на гражданите, както за тази, така и за предходни години. Отчитането на събраните средства ще става веднъж седмично.
            Бюджетът за 2015 г. на малките населени места бе втората обсъждана тема, по която говори Румяна Маринова – директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност” в Община Враца. В капиталовата програма са заложени по 25 000 лева на село за благоустрояване. За текущи ремонти отново ще бъдат заделени по 30 % от събраните приходи от наеми, концесии и продажби, направени на територията на съответното кметство. В бюджета, като преходен остататък има подобни приходи за няколко неселени места, които по предложение на кметовете ще могат да бъдат вложени през тази година. До края на март кметовете и кметските наместници ще трябва да подготвят своите предложения за благоустрояването на селата.
            Екипи на общинска администрация ще почистват речните корита в населените места на община Враца от дървесна растителност и инертни материали – това съобщи зам.-кметът инж. Николай Йорданов. Организация ще бъде направена и за коритата на реките извън населените места, като това е ангажимент на областна администрация. При областния управител предстои работна среща между кметовете на общини във врачанска област, на която ще бъде разработен общ механизъм, по който работата по почистване на речните корита във и извън селата да бъде синхронизирана – каза кметът инж. Николай Иванов.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”
Няма коментари:

Публикуване на коментар