Бисквитки

вторник, 24 февруари 2015 г.

Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) с пакет от мерки за повишаване на енергийната сигурност на Югоизточна ЕвропаВ навечерието на официалното представяне на  предложението на ЕК за създаване на Европейски енергиен съюз, Постоянната Комисия по индустрия, енергетика и изследвания разгледа на свое редовно заседание измененията, постъпили по доклада за Европейската стратегия за енергийна сигурност.
В дискусията се включи и  евродепутатът Владимир Уручев (ЕНП-ГЕРБ), който представи част от внесените от него общо седем поправки. В една от тях, той повдига темата за систематично и  целенасочена провежданата от страна на Русия политика с цел  елиминирането на  Украйна като транзитна страна на руски газ за европейските потребители, при условие, че този  маршрут е единствен за няколко страни-членки, в това число и за България. Това поставя на карта енергийната сигурност на Централна и Югоизточна Европа  и изисква спешен и категоричен отговор от страна на ЕС, който да включва координирани усилия и мерки на европейско ниво, категоричен бе  българския евродепутат.
Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) се спря и на необходимостта да продължи борбата с изменението на климата чрез поддържането на възобновяемата енергия като основен стълб на европейската политика за енергетика и климат. За целта е необходимо подобряване на механизмите за коопериране между държавите-членки, за да се постигне  по-ефективно използване на специфичния им регионален потенциал за ВЕИ и намаляване на разходите за постигане не общоевропейските цели.
В друго внесено изменение, българският евродепутат призовава Комисията и държавите-членки да разгледат своевременно разработването и въвеждане в експлоатация на полетата  за добив на газ в крайбрежните и икономически зони на държавите-членки от Черно море и Средиземно море. Подобни действия ще допринесат за диверсифициране  източниците на газ, а  от там и до повишаване енергийната независимост  на целия регион, смята  още Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ).


Няма коментари:

Публикуване на коментар