Бисквитки

четвъртък, 26 февруари 2015 г.

Министър Лиляна Павлова: Необходими са финансови корекции на община Враца за некачествено изпълнение на Лъчелечебния център към Онкологичния комплекс в града


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети Лъчелечебния център в Комплексния онкологичен център във Враца. На място тя разгледа новопостроеното помещение, в което е инсталиран и новия линеен ускорител за превенция и лечение на онкологични заболявания. Тя констатира, че апаратурата и техниката в болницата напълно отговарят на изискванията на проекта. „Това, което ме притесни е качеството на строително-монтажните работи. Дефектите в тях бяха обяснени с наводнение“, коментира след огледа министър Павлова.
Според нея има проблем с обезопасяване на помещението, в което е линейният ускорител, в резултат на което се изпуска радиация. „Видях лошо качество – напукани стени, ронеща се мазилка, но това, което ме изуми най-много, е лошото качество на покрива. Изолацията на покрива на места е правена сякаш с изолирбанд“, коментира министърът. Договорът е сключен в края на м.януари 2012 г. Стойността на проекта е близо 6,3 млн.лв. С него се осигурява подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в Комплексен онкологичен център, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на област Враца и Северозападния район. Една от целите на проекта е да се подобри качеството на медицинското обслужване в областта на лекуваните в Комплексен онкологичен център Враца ЕООД болести.
Лиляна Павлова обобщи, че общото между двата европейски проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), които посети днес във Враца – туристическия атракцион Леденика и лъчетерапевтичния център, е некачествената работа на строително-монтажните работи. „Управляващият орган на ОПРР трябва да наложи корекции за лоша работа“, смята регионалният министър. Техният размер ще се прецени от експертите в програмата.
„В моята оценка няма нищо тенденциозно, както твърди един от зам.-кметовете на Враца. Не казвам нещо, което не виждаме 20-30 човека. Това, което видях днес, го пише и в сигналите до Управляващия орган“, коментира Лиляна Павлова. Тя уточни, че корекциите ще бъдат за сметка на бюджета на община Враца, тъй като е приела извършените работи с подписването на Акт 16. „Общината със сигурност ще връща пари, защото с приемането на Акт 16 тя е извършила окончателно разплащане, но УО на ОПРР няма да извърши окончателното плащане по проектите“, разясни министърът.
На въпрос за честите катастрофи на кръговото кръстовище в града, строителният министър обясни, че е разпоредила проверка и експерти от Агенция „Пътна инфраструктура“ ще посетят обекта, за да проверят има ли проблеми с виражите. Също така, ако е необходимо, ще бъдат поставени допълнителни пътни знаци, които да указват кръговото движение и да направят тънко фрезоване на асфалта за намаляване на скоростта, посочи Павлова.
На среща с представители на обществеността на Враца министърът посочи, че по новата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, градът има резервиран бюджет от 27 млн. лв. С тях кметът може да изгради по-добра градска среда и да надгради проектите, реализирани в предходния програмен период.
С 12 млн. лв. ще бъде ремонтиран пътят до пещерата „Леденика“. „Финансирането е осигурено по ОПРР“, посочи Павлова.
Павлова отговори и на редица въпроси за безвъзмездната програма за енергийна ефективност.

 ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ

Няма коментари:

Публикуване на коментар