Бисквитки

вторник, 24 февруари 2015 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ


В Народното събрание беше внесен Законопроект за ратифициране на договор за дилърство, договор за агентство и на Акт за поемане на задължения от Република България, на стойност 16 млрд. лв. външен дълг.
Получава се парадоксалната ситуация, че българските банки са свръхликвидни, а ние ще плащаме лихви, забележете, до 10%! При условие, че основният лихвен процент на Европейската централна банка е 0.5%.
Няма да коментираме, че лихвата, при която бе записан последният външен дълг е 3.05%. От къде дойде тази разлика от 7%? Или, по – скоро, къде ще отиде?
Днес бедна България депозира валутния си резерв при лихва от 0.5%, а взема заеми много по – скъпо. Не е ясно, какво е брокерското възнаграждение.
Кое налага това?
Няма никаква нужда от този заем. В Закона за Държавния бюджет на Република България за 2015 г. е предвидено драстично увеличение на държавния дълг в размер на 8.100 млрд. лв., от които – 6.9 външен и 1.2 вътрешен. Това увеличение и лихвите по него достатъчно натоварват българския данъкоплатец с по над 1 000 лв. на човек, заедно с децата.
Защо сега не коментираме опасността от дългова спирала?
През 2004г. Гърция имаше 63 млрд. външен дълг. През 2008г. дългът й е над 500 млрд.
„Дълговото финансиране на нарастващ дефицит е изключително опасен път, по който, ако една страна тръгне, връщането назад е много болезнено. Увеличаването на дефицита и задлъжнялостта по този начин е безотговорно както спрямо нас, така и спрямо бъдещите поколения.“ !
Знаете ли кой го казва? Това е буквален цитат от мотивите на ветото на Президента Плевнелиев. Президентът, който днес мълчи.
По този път ли ни повежда днешното правителство!
Правителството няма предварително съгласие за този огромен размер на емитиран дълг, а на 6 – ти февруари са подписани договорите за дилърство и за агентство, и Актът за поемане на задължения от Република България. Това е сторено без мандат от Народното събрание. В нарушение на Конституцията, чл. 84, т.9.
Две комисии на Народното събрание отказаха и не подкрепиха това тежко бреме за българския данъкоплатец, въпреки гимнастиките по признаване и не признаване на гласовете
ОблС на БСП:
1.    Настоява Правителството да оттегли внесения законопроект.
2.    Настоява Правителството да представи пред Народното събрание намеренията си за външни заеми и да обоснове конкретната необходимостта от тях.
Всичко друго е в нарушение на Конституцията на Република България, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.  и най – вече в грубо нарушение на  интересите на българските граждани, които ще плащат тези задължения. Но не само днешните граждани, а и техните деца.
Председател ОблС БСП – Враца
                     / инж. Делян Дамяновски /


Няма коментари:

Публикуване на коментар