събота, 2 февруари 2013 г.

Отменят търгове за еленергия

Отменени са търгове за подажба не еленергия, заяви изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“ Валентин Николов. Кризата свива търсенето на енергия и много централи продават под себестойността. В този случай не се развиват проекти – ядрени или каквито и да било други. При развитие на икономиката обаче ще тръгнат и ядрените проекти и производството на електричество от възобновяеми източници, убеден е още изпълнителният директор на ядрената ни централа. „Те гарантират независимостта на системата – те са независими енергоизточници“, каза той.
„Рано или късно ще имаме нужда от нови мощности“, обясни Николов и допълни, че след референдума е станало ясно, че няма противници на ядрената енергетика, а споровете са дали да се строи нов блок в първата ядрена централа или АЕЦ „Белене“. Логично е да развиваме ядрена енергетика, тъй като сме страна, бедна на ресурси, допълни още Николов.
Документацията за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй може да се внесе до есента на 2013 г.
Той смята, че изграждането на новия блок в Козлодуй ще е по-евтино от нова ядрена централа. Според експертите новите ядрени мощности в Козлодуй ще струват 1 млрд. евро по-малко от АЕЦ "Белене" заради съществуващата инфраструктура.
Той обясни, че благодарение на по-евтиния ток от АЕЦ „Козлодуй“ цената на електроенергията за крайния потребител се е повишила с 13%, а не със 17% каквито са били първите изчисления на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
На въпрос на "Шанс експрес" дали си струва строителство на нови ядрени мощности, отговори членът на борада на директорите в централата, евртодепутатът Владимир Уручев. Според него сега наистина потреблението е намаляло значително, но към 2020 година, след спирането на топлоцентралите заради еводирективи, ще се почуства по-голяма необходимост от еленергия. Това оправдава до голяма степен изграждането на нови реактори.

петък, 1 февруари 2013 г.

Проведоха се работни срещи за водния цикъл на Враца


Регулярни координационни срещи и срещи за отчитане на напредъка за обектите от „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” в рамките на ОП „Околна среда 2007-2013 год.” се проведоха на 31 януари в офиса на Инженера по проекта. Срещите се ръководеха от проектния мениджър на екипа на Инженера – инж. Данка Пергелова. В тях взеха участие зам. - кметът по европейско финансиране и обществени поръчки на Община Враца инж. Красимира Георгиева, директорът на Звеното за изпълнение (ЗИП) на проекта инж. Марияна Рашева, инж. Огнян Гешев и инж. Илиян Нинов - представители на звеното, представители на строителите на обектите, на техническата помощ за ЗИП и на Строителния мениджър на проекта. На срещите за пречиствателната станция за отпадни води и Етап 1 от В и К-мрежата присъства и председателят на общинския съвет инж. Петя Аврамова.

За обект „Инженеринг за пречиствателна станция за отпадни води” Изпълнителят по договора „ВМВ” ДЗЗД предаде на Инженера коригиран технически проект по всички части. Инженерът пое ангажимент, въпреки съкратените срокове, да даде становище по така представения проект в срок до 14 февруари. При одобрение от страна на Инженера, проектът ще се съгласува с компетентните органи, след което ще се издаде разрешение за строеж на фаза „Технически проект”. До този момент има генерирано закъснение в проектирането от 58 календарни дни. В случай, че разрешението за строеж бъде издадено до 15 март, това ще позволи да бъде компенсирано закъснението от 71 календарни дни за новото строителство на обекта, съгласно първоначалната програма на Изпълнителя. До момента, на база издадено разрешение за строеж на фаза „Идеен проект”, се извършва бластиране на изсушителни полета и разрушителни работи. Готово е временното селище на строежа, отговарящо на всички съвременни европейски изисквания.

За обект „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап 1” Изпълнителят „Воден цикъл 2011” ДЗЗД не е предприел мерки за отстраняване забележките на Инженера, заради които участък от изпълнението на канализация в кв. „Кулата” беше спрян на 17 януари 2013 г. Поради неспазване на техническите норми за обезопасяване на строежа, по настояване на Възложителя – Община Враца, с цел безопасността на местните жители и тяхното имущество, Инженерът нареди затрупване на направения изкоп. Инженерът постави и условие на Изпълнителя да възстанови до 6 февруари скъсания водопровод в кв. „Кулата”, в противен случай, Инженерът ще възложи възстановяването на водопровода на „ВиК” ООД - Враца, за сметка на строителя. До настоящия момент има генерирано закъснение от 85 календарни дни, но Изпълнителят не е представил ревизирани програма и график за компенсиране изоставането на строителството, въпреки многократните настоявания от страна на Инженера и Община Враца. Не е представил на Инженера изискващите се документи, на база на които може да се разреши изпълнение на строително-монтажни работи както на спрения участък в кв. „Кулата”, така и на други участъци от Етап 1. Инженерът и Възложителят за пореден път настоятелно изискаха от строителя да изпълнява договорните си задължения, съгласно българското законодателство и договорните условия на ФИДИК.

Изпълнителят „Понсстройинженеринг” АД на обект „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап 2” изпълнява договорните си задължения и указанията на Инженера. Представил е всички необходими документи, изпълнил е всички съгласувателни процедури и е получил разрешение от Инженера да започне строителство на пет участъка едновременно. От понеделник – 4 февруари - ще започне работа по изпълнение на канализационна мрежа на три улици в кв. „Бистрец”, на Бистришко шосе при затвора и на улицата при „Ветбиофарм” във Враца. С Изпълнителя бяха уточнени подробности по предстоящите строително-монтажни работи, с цел намаляване затрудненията за местното население в районите на разкопаване.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

Приключи сагата с футболиста Игнасио Лорес Варела

Късно снощи ръководствата на “Ботев”-Враца и италианския “Палермо” се разбраха за прекратяването на договора за наем на уругвайския нападател. За прекратения преждевременно контракт врачани са получили на 100% исканата от тях компенсация. “Първоначално от “Палермо” предложиха една сума, после друга, но нашата позиция за обезщетение бе категорични и не подлежеше на обсъждане”, коментира спортният директор на “Ботев”-Враца Валентин Станчев. Той уточни, че сумата, която е преведена на “Ботев” е доста добра, но отказа да я назове, тъй като от “Палермо” са пожелали да остане клубна тайна. 
Ръководството на врачанския тим търси заместник на уругвайския футболист. “Водим преговори с нападател и халф, но на този етап няма да коментираме повече, докато сделката не стане факт. Това са футболисти, които са свободни агенти. Разговаряме и с един чуждестранен футболист”, допълни Станчев.
Благодарение на двете сделки - на Михаил Иванов в “Левски” и Варела в ЦСКА финансовото състояние на “Ботев”-Враца е стабилно.


Театърът представя

 
Най-истинският” е пиеса от Григорий Горин. При филмирането си творбата получава заглавието „Същият този Мюнхаузен”, може би заради оригиналното си и твърде обяснително подзаглавие, което е: „Комична фантазия за живота и смъртта на знаменития барон Карл Фридрих Йероним фон Мюнхаузен, станал герой на много весели книги и предания”.
Режисьорът Венцислав Асенов смята, че творбата ще провокира врачанските зрители с много неща. „Надявам се постановката да е смешна, защото все пак става дума за комедия. Авторът Григорий Горин я определя като лирична фантазия, макар тя да е истинска трагикомедия. Все пак героят в нея създава един сериозен разказ за смисъла на живота”, твърди Венцислав Асенов.
Спектакълът отговоря и на един много важен въпрос: до къде е готов да стигне човек, за да защити своята позиция!


107 СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ ЩЕ РАБОТЯТ С РЗОК ПРЕЗ 2013 г.


Районната здравна каса финализира процедурата по сключване на договори с изпълнителите на първична извънболнична дентална помощ. 107 стоматолози са подали заявления за сключване на договори с РЗОК. Всички изпълнители са изпълнили условията за работа със здравната каса и няма отхвърлени заявления. От подалите документи има един нов договорен партньор с адрес на практиката в гр.Мездра.
На стоматологичната практика е извършената проверка от страна на РЗОК и е установено, че изпълнителят на извънболнична дентална помощ отговаря на условията за работа със здравната каса.
Предстои договорите да бъдат подписани и от стоматолозите, съгласно сключеният рамков договор между БЗС и НЗОК през декември миналата година.
През 2013 г. по договор с РЗОК на територията на област Враца ще работят 96 индивидуални практики, 10 групови практики и 1 медико-дентален център в Козлодуй, договорил изпълнение на специализирана детска дентална медицина.
Все още не е започнала процедурата по сключванте на договори с изпълнителите на медицинска помощ – лични лекари, специалисти и болници, тъй като както е известно БЛС отказа да подпише Националния рамков договор за медицинските дейности за 2013 г. След обнародване в Държавен вестник на Решение на Надзорния съвет на НЗОК относно условията за сключване на договори, ще се пристъпи към договаряне и с останалите изпълнители на медицинска помощ.

РУМЯНА СТЕФАНОВА
 

Уникална изложба на картини във врачанската болница


С тридесет картини на известни съвременни български художници бе украсен коридорът на основно ремонтираното Хирургично отделение в МБАЛ „Христо Ботев” АД – Враца. Заслугата за това е на народния представител от ГЕРБ д-р Янко Здравков, който осигури експонатите. Така пациентите и работещите в отделението ще имат възможност да наблюдават ежедневно платна с впечатляващи графики, илюстрации и живопис, родени от ръцете на доказани майстори на четката у нас и в чужбина. „Желанието ни е да лекуваме не само тялото, но и душата – сподели депутатът – Изкуството дава настроение и оптимизъм, но в забързания ден малко хора имат време и сили да влизат в художествени галерии и да се наслаждават на експонатите в тях. Така се роди идеята да донесем картини от наши съвременници при хората” - допълни д-р Янко Здравков. И за да бъде по-въздействащо, по-силно и по-приятно усещането, над всяка от творбите е монтирана лампа, която да пръска светлината си върху топли и пъстри багри, уникални щрихи и освободени от предразсъдъци графики. И всичко това – на фона на лека и релаксираща музика, която ще „блика” от говорителите на монтираната в коридора уредба…
В импровизираната художествена галерия в Хирургичното отделение място са намерили творби на Милена Попова, Евгени Кузманов, Огнян Механджиев, Борислав Стоев, Цветан Казанджиев, Любен Зидаров, Николай Димитров, Боян Янев, Любомир Чакъров. Не са забравени също покойните Евгений Босяцки и Георги Трифонов, с които България се прости през 2009 и 2011-та година.
Образцовото Хирургично отделение ще бъде официално открито след няколко дни.

Галина ГАНОВА

Крими хроника

След ОИМ за кражба на пет кубика дървени греди на стойност 600 лева, демонтирани от къща в с.Ракево, е установено, че извършители са две момчета на възраст 10г. и 13г.
На 31.01.2013г., при претърсване в къщата на Д.Й./63г./ в гр. Бяла Слатина, полицейски служители са открили 178 кутии с цигари от различни марки, без български акцизен бандерол и незаконно притежавана малокалибрена пушка. Образувано е БП.
След ОИМ и ПСД за кражба на 750 кутии с цигари и 20 лв., извършена на 22.01.2013г.1 от магазин в гр.Козлодуй, е установено, че извършители са лицата: Х.Й./17г./-криминално проявен и осъждан за кражби и грабеж; Б.И./17г./; Р.В./20г./, и тримата от гр. Козлодуй.
 В къщата на И.И./35г./ в гр. Бяла Слатина са намерени и иззети 105 кутии цигари RAQUEL SLIMS, без български акцизен бандерол. Образувано е дознание.
След ОИМ за кражба на: метална стълба, метална тръба с дължина 6м. и 2 метални врати, извършена на 20.01.2013г, от двор и избено помещение на къща в гр. Козлодуй, е установено, че кражбата е извършена от лицата: А.Р./16г./ и В.К./15г./ от гр. Козлодуй, криминално проявени.
На 31.01.2013г., в РУП гр.Козлодуй е получено съобщение, че от магазин в с.Хърлец, неизвестни лица използвайки невниманието на персонала, откраднали от обекта хранителни и парфюмерийни продукти. След ОИМ е установено, че извършители са: П.К./20-годишна/; А.Б./19-годишна/; А.А./14-годишна/; И.А./33-годишна/, всичките от село Гложене
На 30.01.2013г., в гр.Роман, полицейски служители извършили проверка в търговски обект, в който открили 8 кутии с цигари от различни марки, без акцизен бандерол.

    Регионален говорител на МВР
Красимир Василев


четвъртък, 31 януари 2013 г.

Община Враца плати задълженията на детските градини


Община Враца разплати останалите от края на 2012 г. задължения на детските градини. Общата сума за електроенергия, топлоснабдяване и доставки на храни бе 126 769 лв. Средствата, с които Общината е платила, не са от бюджетите на детските заведения за тази година. Законите за държавните бюджети за 2012 г. и 2013 г. позволяват формираните преходни остатъци в делегираните от държавата дейности да бъдат ползвани за финансиране в същите дейности през следващата бюджетна година. Всички планирани средства за детските градини за 2012 г. бяха отпуснати на 100 %. Недостигът се формира от повишените цени на хранителните продукти и електроенергията. През тази година, по предложение на кметския екип, с решение на общинския съвет, в детските заведения са утвърдени по-високи стандарти за издръжката на децата. За 3-4-годишните врачанчета годишният стандарт вече е по 630 лв, а за децата от подготвителните групи – по 340 лв. Детските градини ще започнат новата финансова година на чисто и това ще им позволи да ползват пълния размер на полагащия им се стандарт за издръжка, като в проекта за бюджет за 2013 г. са осигурени с 283 062 лв. повече с сравнение с 2012 г.

Врачани могат да пият евтино кафе на „Хижата”


Кафе и топли напитки на ниски цени вече могат да пият врачаните, които се разхождат в района на „Хижата” във Враца. Това стана възможно след като в бившето кафене бяха поставени две вендинг машини за топли напитки, безалкохолни напитки, сандвичи и пакетирани сладкарски изделия. Предвижда се от следващата седмица мястото да е отворено без почивен ден.
Помещението е предоставено за управление на общинското предприятие „Спорт и туризъм” с решение на общинския съвет от 2010 г.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

Крими хроника


На 30.01.2013г., в 08:45 часа, между селата Крива бара и Хайредин, полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Хюндай”, управляван от Б.И./42г./ от гр. Козлодуй. В автомобила пътували още четирима мъже трима от гр.Козлодуй и един от село Бутан. На същото място е спрян за проверка и автомобил „Пежо”, който се движел непосредствено след първата кола. „Пежо”-то било управлявано от Х.Н./52г./ от с. Крушовица, а в него пътувал и В.В./32г./ от гр. Мизия. В багажника на лекия автомобил „Пежо” са открити 4 пластмасови съда с вместимост от по 220 литра, съдържащи общо 800 литра течност- кондензатно гориво, помпа и маркуч. Установено е, че горивото е източено от сонда в землището на село Хайредин. Автомобилите и горивото са иззети. Образувано е дознание.

При полицейска проверка в къщата на М.А./54г./ в село Крушовица, служителите са открили множество пластмасови и метални съдове съдържащи общо 5 600 литра кондензатно гориво. Лицето М.А. е криминално проявено, осъждано за кражби и грабеж. Образувано е дознание.

Пак при проверка в къщата на Б.Б./23г./ в село Селановци,   са открити 4 сгъвки зелена суха листна маса, която при направения полеви наркотест реагира на канабис. Образувано е дознание.

13 годишният Пламен с майка си Надежда Цветкова
На 30.01.13г., в РУП-Враца е получено съобщение от майката на 13-годишно момче, ученик в СОУ” Козма Тричков”-Враца, която е съобщила, че около 12:30ч., в санитарно помещения на училището, на сина й е нанесен побой от друг ученик. Пострадалото момче е настанено в МБАЛ- Хр.Ботев- Враца. Служители на РУП-Враца са установили, че извършител на побоя е 14-годишно момче от същото училище. Образувано е дознание. За случая е уведомен отдел”Закрила на детето”-Враца.


Регионален говорител на МВР:

  Красимир Василев
Снимка МБАЛ Враца

сряда, 30 януари 2013 г.

Делян Дамяновски: Ние сме сред отличниците в Референдума


Така отбеляза представянето на областта във всенародното допитване в неделя председателят на Областния съвет на БСП.. Най-масово е гласувано в Козлодуй - 79 процента, като там с Да са повече от 60 на сто. Най-нисък е резултатът в Бяла Слатина. Средно за областа процентът на гласувалите е 24, което е много по добре от областите с центрове Видин и Монтана.. 

В. Станчев: “Варела все още не е футболист на ЦСКА”


Ръководството на “Ботев”-Враца категорично отрече новината, че Игнасио Варела е футболист на ЦСКА. Според спортния директор Валентин Станчев до този момент няма потвърждение от “Палермо” за плащането поискано от врачани като обезщетение за предсрочното прекратяване на контракта на футболиста. “Докато не получим исканата сума няма как Варела да играе в ЦСКА. На този етап той само има разрешение от нас да тренира с армейците”, коментира Станчев. Спортният директор допълни, че е допусната и груба грешка тъй като от ЦСКА обявяват, че Варела ще играе за тях през следващага година и половина под наем. “Според правилата няма как футболист да бъде преотстъпван два пъти в една година”, категоричен е Валентин Станчев.
Утре затваря трансферният прозорец и едва тогава ще стане ясна съдбата на нападателя Игнасио Лорес Варела.
Ботев”-Враца и “Славия” завършиха наравно 1:1 в контролен мач. Двубоят се игра днес на стадиона в столичния квартал “Овча купел”. Срещата бе равностойна, като и двата тима имаха достатъчно положения за гол. Още в 8-ата минута гостите от Враца можеха да открият резултата, след като Андрей Атанасов нахлу опасно в наказателното поле, но Живко Желев блокира удара му. Малко по-късно Радослав Василев изпробва рефлексите на Здравко Чавдаров, но стражът на “Ботев” се намеси убедително и спаси. В 23-ата минута гостите отбелязаха гол, чрез новото си попълнение Дилян Димитров, но реферът Георги Игнатов отмени попадението заради съмнителна засада. До края на полувремето тимът на “Славия” имаше две възможности отбележи, но ударите на Тодор Янчев и Радослав Василев бяха неточни. През втората част наставниците и на двата тима направиха куп смени. Това се отрази благоприятно на врачани и в 56-ата минута те откриха резултата. Андрей Атанасов пусна към Иван Коконов, който финтира и футболист на “Славия” и прати топката под плонжа на Емил Петров за 0:1. Две минути преди последния съдийски сигнал обаче след центриране от фаул и разбъркване в наказателното поле най-съобразителен се оказа Галин Иванов, който изравни. Така двубоят приключи при резултат 1:1. Това бе второ равенство в контролните срещи от зимната подготовка за “Ботев”-Враца. В досега изиграните проверки момчетата на Тони Здравков записаха две победи над “Септември”-Симитли с 2:0 и “Локомотив”-София с 3:2 и едно равенство с “Пирин”-Благоевград. Следващата контрола на врачани е в събота срещу третодивизионния “Червен бряг”.

Още осем безработни подписаха трудови договори с Община Враца


Днес кметът на Враца инж. Николай Иванов подписа нови осем трудови договора с млади безработни врачани, които са назначени в общинската администрация по проекта „Ново начало – от образование към заетост”. Всички новоназначени са на възраст до 29 години и нямат професионален опит по специалността, която са завършили във ВУЗ или средно училище. Петте жени и тримата мъже ще работят в отделите „Социални и младежки дейности”, „Култура, културно-историческо наследство и туризъм” и „Образование, възпитателна дейност и спорт”, и в звената „Други дейности по образованието” и „Общински пазари”. Трудовите им договори са за шест месеца, в което време те ще бъдат обучавани от експерти от Общината в различни професии. През този период новите служители ще получават заплати от по 400 лева, осигурени по ОП „Развитие на човешките ресурси”. С новоназначените, общият брой на осигурените работни места по национални и европейски програми и проекти, по които Община Враца е работодател, надхвърля 700.


Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

Над 40 000 са гласували от Врачанско на референдума

Вижте резултатите от ЦИК тук:
http://results.cik.bg/referendum/rezultati/06.html

Крими хроника

След ОИМ и ПСД са установени извършители на кражба на: 6 акумулатора, зарядно устройство, 30 м. кабел, 3 ъглошлайфа , всичко на стойност около 1 500лева. Кражбата е извършена на 15/16.01.2013г, от сграда на ул. „Илинден”, гр. Враца, а извършители са лицата: С.К./22г./- криминално проявен и осъждан /грабеж и кражби/; Ц.П./21г./-криминално проявен и осъждан /грабежи и кражби/; К.П./27г./-криминално проявен и осъждан /грабежи, изнасилване и документно престъпление/; Д.Г./24г./ - криминално проявен и осъждан / наркотици, кражби и увреждане/; Е.Б./21г./, всичките от гр. Враца. В хода на разследването е установено, че две от лицата-С.К. и К.П., на 28.12.2012г., от автосервиз в гр. Враца извършили кражба на 2 акумулаторни батерии, 60 метра многожилен кабел, пистолет за боядисване, 2 ъглошлайфа, електрическа машина за рязане на дърва.
На 29.01.2013г., при претърсване в къщата на П.К./78г./ в с.Чирен, полицейски служители са открили 692 боеприпаса. По случая е образувано дознание.
В РУП-Враца е постъпил сигнал от тел. 112, че в центъра на с.Девене, след скандал прераснал в побой, на 28-годишният Н.Ц. от гр.Враца му е бил нанесен удар с брадва в лицето, в резултат на което му е избит зъб и разкъсване на горната устна. След ОИМ е установено, че извършител на деянието е С.И./41г./ от гр. Враца. Образувано е дознание.
След ОИМ и ПСД е установено лицето, което на 24.01.2013г., на улица в село Люти брод чрез физическа сила отнело от 56-годишен мъж чанта, в която имало лични документи и 80 лева. Извършител на грабежа е 41-годишният Д.А. от гр. София, криминално проявен и осъждан за извършени престъпления по чл. 195, ал.1, т.3 и 4, 198 ал. 1 от НК. Д.А. се укрива от органите на МВР.
След ОИМ служители на РУП-Мездра установиха лицето, което за времето от 17.12.2012г. до 21.12.2012г., от къща в село Елисейна извършило кражба на: медна лозарска пръскачка , 4 медни котли, 200 метра медни проводници, чувал с ВиК части, на обща стойност около 500 лева. Кражбата е дело на 26-годишният Я.И. - криминално проявен, осъждан, от същото село.
На 02.01.2013 г. в РУП-Мездра е постъпил сигнал, че за времето от 22.12.2012г. до 02.01.2013г., че от двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Мездра, неизвестни лица са откраднали 9 метални предпазни решетки за прозорци. След ОИМ е установено, че извършители са три 14-годишни момчета от гр.Мездра.
На 29.01.2013 год., в 18:40 ч. в РУП-Оряхово е получено съобщение от тел.112 затова , че в гробищния парк на с.Сараево, лица извършват кражба. Установено е, че са откраднати метални огради и фенери. След ОИМ е установи, че извършители на кражбата са лицата: Д.Л./27г./ от с.Божурица, обл.Плевен, криминално проявен и осъждан; Л.М./30г./ от с.Хърлец.
В РУ”Полиция”-Враца е получено съобщение, че на същата дата, от апартамент в гр. Враца е извършена кражба на златни накити и законно притежаван пистолет с боеприпаси. Оръжието и част от бижутата са били съхранявани в метален шкаф, който е изнесен от извършителя/извършителите на кражбата. Образувано е дознание.

Регионален говорител на МВР:
  Красимир Василев


вторник, 29 януари 2013 г.

Крими хроника

На 27.01.2013 год., в 16:30 часа, между с.Хърлец и КПП ”Обзорно място” на „АЕЦ”-гр.Козлодуй, екип на „Пътен контрол” при РУП”АЕЦ”-гр.Козлодуй, забелязал, че лек автомобил „Форд” направил обратен завой, като с това целял да избегне преминаване край полицейския патрул. Полицейският екип започнал преследване на „Форд”-а, който спрял и от него слезли двама мъже, които започнали да бягат през землището на с. Хърлец. Полицейските служители задържали едно от лицата, а другото успяло да се укрие. При последвалите издирвателни мероприятия в района е задържан 46-годишният Д.Б. . По време на задържането Д.Б. не е изпълнил полицейско разпореждане, което е наложило използване на физическа сила и помощни средства от полицейските служители. В хода на проверката е установено, че Д..Б. не е съпричастен към случая с изоставения автомобил, а случайно се е намирал в района. Съставени са му актове по чл.55 от ЗМВР и чл.6 от ЗБЛД.
След огласеното от Д.Б. несъгласие с действията на полицейските служители, комисар Росен Иванов-директор на ОД МВР Враца, разпореди проверка на случая.

На 28.01.13г., по време на специализирана проверка по линия наркотици, в гр. Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви”, полицейски служители спрели за проверка две 16-годишни момчета от гр. Враца. В непосредствена близост до спрените лица, на земята е намерен плик съдържащ 15 броя топчета зелена суха листна маса, която при направения полеви наркотест реагира на канабис. От последвалите следствени действия е установено, че канабиса е притежание на едно от момчетата. Лицето е задържано в РУП-Враца. Образувано е дознание.
След ОИМ за кражба на 15 лв. на монети и увреждане на клавиатура автомат в гр. Враца, извършена на 15/16.01.2013 год., е установено, че извършител 9-годишно момче от гр. Враца, криминално проявено за кражби.
На 21.12.12г., в РУП-Враца е постъпил сигнал от 75-годишна жена от с.Девене, която заявила, че на 13.12.12г., неизвестно лице откраднало от къщата й 18 лева и 40 купона за хляб. След ОИМ е установено, че извършител на престъплението е лицето П.К./31-годишна/ от с.Три кладенци, криминално проявена за кражби.
На 26/27.01.2013г., в къщата на 78-годишна жена в с. Камено поле, неизвестно лице откраднало дрехи и обувки, а други вещи и предмети подготвени за кражба. Касетофон е бил подготвен за изнасяне, като от него били свалени тонколоните. След ОИМ е установено, че извършител на деянието е Л.Г./17г./ от същото село. Лицето е криминално проявеното за кражби, осъждано.

Регионален говорител на МВР:
  Красимир Василев


понеделник, 28 януари 2013 г.

Постоянната комисия по заетост съгласува Държавния план-прием за учебната 2013/2014 г.


Държавния план-прием за учебната 2013/2014 г. в училищата в Област Враца обсъди и съгласува Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието се проведе на 28.01.2013 г. в Областна администрация – Враца. Съгласуването се извърши на основание чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Предложението за държавния план-прием през учебната 2013/2014 г. за област Враца беше представено от г-жа Даринка Христова – за Началник на РИО – Враца, съгласно Заповед № РД-10-28/16.01.2013 г. на Зам.-министъра на образованието, младежта и науката. Тя уточни, че предложението е направено след проведени предварителни срещи с кметовете на общини от област Враца и регионалните структури на работодателите, взети са и предвид предложенията от директорите на училищата в Област Враца. Проведени са срещи в две професионални гимназии в гр. Враца - Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, на които пред представители на бизнеса са представени възможностите за прием в тези училища, съобразно нуждите от квалифицирани кадри на пазара на труда.
Направените предложения за нови професии са съответно в:
ПАГ "Н. Й. Вапцаров – гр. Бяла Слатина - 2 предложения:
- Техник на електронна техника - VІІ клас
- Агроеколог - след VІІ клас
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр. Враца – 2 предложения:
- Техник - технолог по качеството на храни и напитки - след VII клас
- Търговски представител - след VІІІ клас
СОУ с ПППК " Мито Орозов "- гр. Враца- 1 предложение:
- Стругар – след VІ клас
ПГ по МСС – гр. Мездра – 1 предложение:
- Оперативен счетоводител - след VІІ клас
СОУ "Христо Ботев" - гр. Оряхово – 1 предложение:
- Лозаровинар - след VІІІ клас

След направената презентация от РИО – Враца Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца съгласува и прие Предложението за държавен план-прием през учебната 2013/2014 г. за област Враца, както следва:

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Паралелки за придобиване на първа степен професионална квалификация:
- След VІІ клас -1 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Краводер
- След основно образование – 2 в ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ – Враца
Паралелки в спортни училища
- След ІV клас -1
- След V клас -1
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС/ профилирани, с интензивно изучаване на чужд език/
1. Профилирани паралелки в СОУ, в ЕГ и ПМГ – 21
2. Паралелки в професионални гимназии – 10.
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Профилирани паралелки в СОУ – 12
2. Непрофилирани паралелки в СОУ – 4
3. Паралелки в професионални гимназии – 22
4. Професионални паралелки в СОУ – 4 – Криводол, Оряхово, Хайредин
5. Професионални паралелки в помощни училища – 1+1 /в ПГО „Ел. Багряна“ – Бяла Слатина

ПАРАЛЕЛКИ В МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
- Професионални след завършен VІ клас – 2

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
- Професионални след завършен VІІІ клас за ІІ СПК -2

Старши-треньорът на “Ботев”-Враца Антони Здравков е доволен от проведения лагер в Мелник

“Всичко, което планувахме го изпълнихме. Момчетата се стараха много и се надявам това да си проличи в мачовете през пролетта. Не гледам на контролните срещи резултата. За мен е важно как се справят футболистите с поставените им задачи. Едни се представиха по-добре, други по-слабо, но като цяло съм доволен от всички”, коментира наставникът на врачани. Засега ръководството на “Ботев” не планира втори лагер въпреки зимната обстановка. До началото на втория полусезон в първенството на “А” група тимът ще се подготвя при домашни условия. “Ще направим всичко възможно за да почистим поне един от терените във Враца за да провеждаме нормални тренировки”, допълни Здравков. Той съобщи, че планираната контролна среща с третодивизионния “Червен бряг” ще се играе в събота, а не в сряда. Тогава тимът на “Ботев”-Враца ще вземе участие в тристранен турнир. Надпреварата ще се проведе на помощния терен в столичния квартал „Овча купел“. Участват отборите на “Ботев”-Враца, “Славия” и “Банско”. Трите тима ще изиграят по едно полувреме от 45 минути по схемата всеки срещу всеки.


За втори път по покана на народния представител от ГЕРБ д-р Янко Здравков, във Враца гостува плеада от известни творци


Този път в групата бяха акад. Георги Марковдиректор на Института по история на БАН, Хайгашод Агасянпевец и композитор, Иван Гранитскипоет и журналист, директор на издателствоЗахарий Стоянов, Андрей Андреевредактор на списаниеВезни, поет и преводач, и писателят Тодор Коруев. В петък следобед те прекрачиха прага на СОУХристо Ботев, където бяха посрещнати с хляб и сол.
Вълнуващата среща между тинейджъри и творци бе открита от Вокална групаВеселите звънчета“, а директорът на училището Виктор Кръстев приветства творците. Проф. Марков запозна аудиторията с историческото си проучванеБългария в Балканския съюз срещу Османската империя 1911-1913, а поетите Иван Гранитски и Андрей Андреев рецитираха свои стихове и преводи. Тодор Коруев пък разказа за идилията на родопското овчарство, описано в книгата муОвньо льо вакал, каматан.... Най-възторжените аплодисменти получи артистичния Хайгашод Агасян за своите обичани популярни песни.
Преди да си тръгнат, съвременните будители дариха на училищната библиотека над 100 тома на известни български автори. Същият благороден жест бе направен преди два месеца и в ПМГ „Акад. Иван Ценов“, където бе поставено началото на тези паметни срещи. Над 100 луксозни издания бяха дарени още в РБ „Христо Ботев”. Толкова достигнаха и до читателите в библиотеката на село Главаци.
Минути по-късно творците пристигнаха в РИМИван Фунев, където врачанската общественост се докосна до тяхното забележително творчество. Присъстващите получиха за спомен книги с автографи от самите автори, както и компактдискове на Агасян.
Срещите във Враца с титани на словото вече са традиция. Хората имат нужда от духовна храна и искат да контактуват с тези, които я създават..., сподели д-р Янко Здравков, който отдавна показва сериозно отношение към културата на местно и национално ниво. Ако тези жестове се приемат като „хвърлена ръкавица” към хората с възможности, колко ли още хубави неща ще се случат на врачани? Ще изчакаме и ще видим…
Референдумът в община Враца премина без проблемиПри добра организация в община Враца премина провеждането на националния референдум – отчете днес главният секретар на Общината Иван Жеков. Право да гласуват имаха 73 985 жители на региона. Най-възрастният гласоподавател бе 102-годишната баба Велика. На референдума за първи път можеха да гласуват и 1070 момчета и момичета, навършили 18 години във времето от последните избори до 27 януари. В 6 часа в неделя отвориха врати общо 110 секционни избирателни комисии, включително пет допълнителни – в МБАЛ „Христо Ботев”, в Комплексния онкологичен център, Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, в Дома за стари хора и затвора. В края на деня избирателната активност за община Враца бе 20.71 %. „В 24 часа в неделя всички изборни книжа и материали бяха предадени за съхранение в общинската администрация, в помещение, определено със заповед на кмета. Книжата и материалите са прибрани, а помещението – запечатано” – обобщи Жеков.


Две общински предприятия имат нови директори

Общинските предприятия „Спорт и туризъм” и „Паркинги и гаражи” от днес имат нови директори. Конкурсите за двете ръководни позиции се проведоха на 22 януари. За директор на „Спорт и туризъм” бе избран Венцислав Николов, а на „Паркинги и гаражи” – Цветан Илиев.
Венцислав Николов е роден на 5.11.1950 г. Завършил НСА – специалности „учител по физкултура” и „треньор по водна топка”, придобил педагогическа правоспособност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново, има степен „магистър” по специалността „икономика и управление на социалните дейности – мениджър на културата” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Работил като треньор по водна топка в ДФС „Ботев” и като преподавател по физическо възпитание във врачанските училища „Васил Кънчов”, „Давид Тодоров”, „Св. Климент Охридски”, ПМГ „Акад. Иван Ценов” и ПТГ „Н. Й. Вапцаров”.
Цветан Илиев е роден на 16.03.1958 г. Завършил Висшия лесотехнически институт, степен „магистър” по специалността „инженер по механичната технология на дървесината”. От 1994 г. до 1999 г. работи в ОД на МВР – Враца като охрана на обществения ред и сигурност. От 1999 г. до 2000 г. е зам.-началник на ГКПП - Оряхово към ГД „Гранична полиция”. От 2000 г. до 2011 г. е началник група в РУП към ОД на МВР – Враца.
Срокът на договорите и на двамата директори е три години.

Празник на виното и веселието

За първи път във Враца, на 1 февруари, ще се състои празник на виното и веселието. Празникът ще носи името „Винце сладко – гърло гладко” и в него са поканени да се включат всички любители на хубавото вино и благата дума. Домакин на събитието ще е Етнографско-възрожденският комплекс, а негови организатори са Община Враца и Регионалният исторически музей. Ще бъде представена възстановка на обичая зарязване на лозята от Трифон Зарезан. Младите театрали от ТГ „ТЕМП” ще покажат виноизлияния на тракийски бог на виното и веселието Дионис. Ще бъде направена огнена клада, около която ще се дегустират и класират вина и мезета. Гостите ще се радват и на сладките приказки, поднесени от Дружеството на врачанските хумористи и карикатуристи. Партньори на събитието са също Младежки дом – Враца, Танцов състав „Хемус” и народният оркестър към СОУ „Отец Паисий”. Началото на празника е в 17 ч.

Отпечатват 140 книжки в памет на Апостола
На 19 февруари ще отбележим 140 години от гибелта на Васил Левски. По този повод Община Враца ще издаде лимитирана серия от 140 книжки със стихове, мисли и цитати от и за Апостола. Изборът на заглавието на книжката също не е случаен – „19 странички за Левски” - и е свързан с датата на гибелта му. Книжките ще бъдат подарени на гостите на събитията, които Общината организира по повод годишнината. В навечерието й, на 18 февруари, от 17 часа в Регионалния исторически музей ще се проведе паметна вечер за Апостола на свободата, с участието ансамбъл „Светоглас” - София. Слово за Васил Левски ще поднесе проф. Михаил Неделчев.
На 19 февруари от 11 часа пред паметника на Васил Левски, в градина срещу Съдебната палата, ще бъде направена панахида за героя. Ученици от ОУ „Васил Левски” ще представят рецитал за Дякона. В същия ден от 12 ч. в Регионалния исторически музей ще бъде прожектиран документалният филм „Апостолът”.

Врачанчета заедно посрещат Баба Марта

Деца от всички детски градини във Враца тази година ще посрещнат заедно най-популярната баба – Баба Марта. За тях е подготвено специално тържество, организирано от Община Враца. Празникът ще се състои на 1 март пред къщата-музей на Иван Замбин, в Етнографско-възрожденския комплекс във Враца. След края му малчуганите ще разгледат изложбата от мартеници, аранжирана в централната сграда на комплекса и експозицията „Светът на детето”.
Лично баба Марта ще закачи над 500 мартеници на малки и големи жители на Враца. Тя ще се разхожда по пешеходната зона в града на 1 март след 11 ч.


Тракийското сребърно съкровище от Борово пристига
за 3 март

Тракийското сребърно съкровище от Борово ще гостува на Регионалния исторически музей във Враца. Ценната археологическа находка, която се пази в музея в Русе, ще бъде представена на 3 март. В този ден врачани и гостите на града ще могат да разгледат безплатно и гостуващото съкровище, и експонатите на врачанския музей.
Общинската програма за отбелязването на 135-та годишнина от Освобождението на България да започне още през февруари. От 25 февруари до 1 март от 10 ч. и от 16 ч. в Регионална библиотека Христо Ботев, по заявки на училищата, ще има тематични прожекции на филми за Освобождението на България. На 28 февруари от 18.30 ч. симфониета „Враца” ще изнесе концерт с произведения на български автори. Изложба „Символите на Враца”, представяща художествени "реплики" на исторически и природни забележителности, изработени с т. нар. техника "Торцевание", ще бъде открита на 1 март в 11 ч. Изложбата, заедно с мултимедийната краеведска изложба, са част от Общинската програма за патриотично възпитание.
На 3 март в 10.30 ч. на площад „Христо Ботев” във Враца ще се проведе тържествения ритуал по издигането на националния флаг. След края му ще бъде открита художествената изложба, посветена на 135-та годишнина от Освобождението на България и ще бъде отворена за разглеждане експозицията със сребърното съкровище от Борово. В 11.30 ч. в градската концертна зала празничен концерт ще изнесе ансамбъл „Тракия”.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

НЗОК ВЪЗСТАНОВЯВА ИЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА КАРТА

От днес (28.01.2013 г.) Националната здравноосигурителна карта възобновява издаването на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).
Гражданите ще трябва да подават заявления в нови дистрибуторски пунктове. Това са 398 пункта на територията на цялата страна, основно в:Банка ДСК, Офис ВРАТЦАТА
бул. "Никола Войводов" № 7

Банка ДСК, Финансов център ВРАЦА
ул. "Христо Ботев" № 44
Банка ДСК, Офис ДЪБНИКА

ж.к. "Дъбника", Административна сграда

Досегашните пунктове на предишната фирма-изпълнител няма да приемат заявления.
Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни.
Заявлението за издаване се получава безплатно на място в обявените пунктове или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК.
То се подава лично, или от упълномощено лице, като се представя задължително лична карта. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите.
ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.
Временните затруднения по издаването на ЕЗОК се дължаха на обжалване на процедурата по избор на изпълнител.РУМЯНА СТЕФАНОВА