четвъртък, 17 август 2017 г.

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на главен водопровод, водоподаването в района около Червения площад и между  бул.”2-ри юни”, ул.“Екзарх Йосиф”, ул.“Ген. Леонов” и бул.“Христо Ботев” ще бъде спряно днес 17.08.2017г. до 17:00 ч.
ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕЛ: 092 66 11 19
МОБ.ТЕЛ: 0889 316 774

Община Враца започна прием на документи за подбор на персонал и потребители по проект            Община Враца обяви прием на документи за подбор на персонал, потребители и социални асистенти за изпълнение на дейностите по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и е на обща стойност е 388 471, 78 лв.
Проектът има за цел да подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и икономически неактивни лица, които полагат грижи за хора с увреждания в семейството си в община Враца.
Срокът, в който могат да се подават документи за подбор на екип за Центъра за интегрирани комплексни социални услуги е  31.08.2017 г. и той включва: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра. Те ще извършват консултации и ще оказват психологическа подкрепа на потребителите и на лицата, които полагат грижи за хора с увреждания в техните семейства.
Работните места и изискванията за тяхното заемане са обявени на интернет страницата на Община Враца. Пълният комплект документи може да се получи и лично на адрес: Община Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, ет. 3, стая 96. Избраните лица ще бъдат наети на трудови договори за времето на изпълнение на проекта.
Потребители и лица, които желаят да заемат длъжността „Социален асистент”, могат да подадат документи за кандидатстване до 11.09.2017 г. в стая № 96, етаж 3 в сградата на Общинска администрация – Враца. Комплектът документи е достъпен на сайта на Община Враца www.vrаtza.bg, както и в стая № 96.
Допълнителна информация относно проекта и приема на документи може да се получи на тел: 092/624581, вътрешен – 284.

Ремонтни дейности затварят част от ул. „Антим I“От 18 август ще започне прокопаване за канализационна мрежа по ул. „Антим I“ във Враца. Строително-монтажните работи са част от дейностите от „Интегриран проект за Воден цикъл на град Враца“ – II фаза. Това налага затваряне на част от улицата в участъка от ул. „Петропавловска“ до Крайречен булевард.
Фирмата изпълнител на ремонтите работи -   „Понсстройинженеринг" АД ще информира живеещите в този район за предстоящата временна организация, както ще постави и съответната вертикална сигнализация за организация на пътното движение.
Община Враца се извинява за причиненото неудобство.

Започна третото пръскане на тревните площи в Община Враца            Продължава третирането на тревните площи, паркове и детски площадки на територията на Община Враца. Пръскането против насекоми е третото поред за сезона и се извършва с наземна техника от „ДДД Груп Дезинфекционна станция“ ООД.
            Към момента от фирмата обработват централната градска част, районът около „ДНА“ и площад „Левски“. Дейностите ще продължат, съгласно утвърден график. Ще бъдат обработени поетапно и различните части на града.  Третираните места ще бъдат маркирани с табели.
Дейностите са съобразени с метеорологичната обстановка и всички нормативни изисквания.