Бисквитки

вторник, 24 февруари 2015 г.

Обявиха проектанта на реконструкцията на пешеходната зона във Враца


            „Обединение Враца 2014” е проектантският колектив, който ще изработи проекта за цялостната реконструкция на пешеходната зона на Враца. Името на победителя стана ясно днес, след като журито с председател архитект Данаил Дилков, отвори пликовете с документите на двамата кандидати, участвали в конкурса за идеен проект. Проектът с номер 333333, чийто автор днес се оказа „Обединение Враца 2014”, бе предпочетен от врачани и оценен с по-висока оценка на предишното заседание на журито. Той получи повече точки по всичките пет критерия за избор – фун
кционални изисквания, обемно-пространствени и художествени решения, качествени изисквания, проектна стойност на строежа и публично оценяване от населението. В избрания проектантски екип влизат ланшафтния архитект Цветелина Йорданова и архитект Мария Давчева.
         Автор на втория идеен проект с номер 555555 е „Авангард БГ Дизайн” ЕООД.
            Изготвянето на проекта се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”.
Няма коментари:

Публикуване на коментар