Бисквитки

сряда, 25 февруари 2015 г.

Областният обществен антикорупционен съвет прие План за действие за 2015

Разширено заседание проведе днес  Областния обществен съвет на област Враца, на което присъстваха членовете на Съвета, г-жа Галина Евденова – Началник на РИО, кметове, зам. кметове  и представители на общините от областта.
Срещата бе председателствана от заместник областния управител Мирослав Комитски и на нея бяха обсъдени мерките по прилагане на План за действие за превенция и противодействието на корупцията в област Враца.
В своето приветствие, Мирослав Комитски очерта основните параметри по предстоящата работа на Съвета през годината, като акцентира на устойчивото междуинституционално взаимодействие и активното партньорство със структурите на гражданското общество, работодателите, синдикатите и медиите по превенцията и противодействието на корупцията. Той запозна участниците с решенията от провелия се Консултативен съвет към Председателя на Съвета и проекта на План за действие 2015 г.
Директорът на Областна дирекция на МВР – Враца  Иван Кирилов информира присъстващите, че на работната среща с началника на Регионалния инспекторат по образованието и  Административния ръководител на Окръжна прокуратура, е изготвен План  по месеци и училища от областта за провеждането на беседи с учениците. Такава среща – беседа вече е проведена на 24. 01.2015 г. с учениците на СОУ „Отец Паисий“. На срещите присъстват и представители на ОД МВР и Окръжна, както районни прокуратури по  общини.
Инж. Росен Дудушки от Областното представителство на Камарата на строителите в България, направи предложение да се разшири обхвата на участниците в планирания за м. Април 2015  антикорупционен форум по проблемите на строителния бранш, като бъдат поканени и колегите му от областните представителства на Камарата на строителите от областите Плевен, Видин, Монтана, Ловеч , за да се обхване целия Северозапад, в който проблемите на строителния бранш са идентични.
Главния секретар на ТПП-Враца г-жа Мария Панайотова предложи да бъде преместена дискусията по проблемите на неправителствения сектор от месец септември в месец декември 2015. Предложението беше подкрепено от Председателя на УС на СНЦ „ Дом на науката и техниката“ –Враца Евелина Васкова, която допълни, че се очаква промяна на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, поради това е разумно кръглата маса да е през декември, когато има  променен закон, който да се дискутира на срещата.
След приключване на дневния ред,  Съвета  взе решения, с които приема  направените предложения, Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията  на Съвета на  област Враца за 2015., а Планът на бъде публикуван на интернет страницата на Областна администрация-Враца. Процедурно Планът ще бъде изпратен на ръководителят на Главния инспекторат при администрацията на Министерски съвет –София.


Няма коментари:

Публикуване на коментар