Бисквитки

понеделник, 23 февруари 2015 г.

Първа среща между преговорните екипи на КТ „Подкрепа” – Враца и Община Враца

В четвъртък, на 26.02.2015г. ще се състои първата среща между преговорните екипи на КТ „Подкрепа” – Враца и Община Враца, които ще разгледат, внесения от синдиката проект за колективен трудов договор, в който са обхванати медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата и детските градини, яслените групи от ОДЗ и работещите в детските ясли на територията на общината, членове на синдиката. За пръв път подобен колективен трудов договор беше подписан през 2008 г. с инж. Тотю Младенов, в качеството му на кмет на Община Враца. В последствие договарянето беше надградено и скрепено с подписите и на следващите кметове – д-р Шахов и инж. Николай Иванов. В новия проект за договор, КТ „Подкрепа” – Враца предлага запазване на досегашните социални придобивки, изразяващи се в увеличен размер на платения годишен отпуск за заетите в сферата в размер от 2 до 7 дни, в зависимост от трудовия стаж, като към него, за медицинските специалисти се добавят 12 дни за работа при специфични условия на труд. За педагозите в детските ясли се предлага удължен размер на отпуска от 48 дни. КТ „Подкрепа” предлага и изплащане на средства за облекло в размер на една минимална работна заплата за страната, допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж в размер на 1.0% от основната работна заплата, разширяване на т.нар. сходен обхват на работа, изплащане на транспортните разходи от местоживеене до месторабота и обратно в размер не по-малко от 85% от стойността на абонаметните карти и билети, тримесечно предизвестие при прекратяване на трудовите договори, разпределяне на икономиите от фонд „Работна заплата” под формата на допълнително материално стимулиране и т.н.
Някои от текстовете имат нужда от допълнително прецизиране, което страните ще постигнат в процеса на договарянето, за да няма затруднения при практическото им прилагане. От КТ „Подкрепа” – Враца се надяваме, че постигнатите до момента договорености ще бъдат запазени в пълен обем и медицинските специалисти от общинското здравеопазване ще разполагат с нов колективен договор от началото на м. март, както стана традиция в нашата община от 2008 г. насам.

Десислава Димитрова
Председател на КТ „Подкрепа” - Враца

Няма коментари:

Публикуване на коментар