Бисквитки

сряда, 26 ноември 2014 г.

Висока оценка за проекта „СТИМУЛ” на Община Враца
Висока оценка даде постоянният представител на Световната банка в България Тони Томпсън за изпълнението на проекта „СТИМУЛ – социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на Община Враца. Томпсън пристигна днес във Враца с част от своя екип и с г-жа Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване” в Министерството на труда и социалната политика. Поводът за визитата е проверка на място на напредъка по социалния проект. В работната среща участваха също кметът на Община Враца инж. Николай Иванов и екипът, който реализира „СТИМУЛ”. Проектът е финансиран по Проект за социално включване на Световната банка по споразумение между МТСП и Община Враца.
„Огромно е удоволствието да бъда днес тук сред вас. Изключително щастлив съм да видя как се предлагат услугите и как се практикуват те. Идвам във Враца днес, защото Враца е на едно от първите места по изпълнение на този вид проекти. И се радвам, че мога да видя персонала, децата и родителите, които работят вече по услугите. Докато пътувахме към Враца зададох въпроса как така във Враца този проект е по-напреднал и се справят по-добре, отколкото в други части на страната. И отговорът беше, че причината за това е сформирането на добър и стабилен във времето екип, добрата работа между екипа, кмета и цялата Община от една страна и прекрасното сътрудничество с колегите от МТСП от друга” – каза Тони Томпсън след като разгледа Общностния център за деца и семейства, изграден по проекта.
На гостите бе представена информация за етапа, на който се изпълняват услугите и проблемите, свързани с наемането на определени консултанти, заради специфичните изисквания към тях, заложени от Световната банка. В отговор Тони Томпсън каза, че този проблем съществува на всички места и пое ангажимента проблемните изисквания да бъдат променени и направени по-гъвкати, за да бъдат осигурени необходимите специалисти за социалните центрове. Общностният център във Враца разполага с 10 специализирани кабинета, които са в помощ на деца и семейства от уязвими групи и общности в риск. Проектът „СТИМУЛ – социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” на Община Враца е на стойност 1 084 801 лв.


 Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

Няма коментари:

Публикуване на коментар