Бисквитки

вторник, 25 ноември 2014 г.

Спиране на водоподаването

Поради изграждане на връзка между новоизграден водопровод по проекта за водния цикъл на град Враца със съществуващ главен водопровод, на 26.11.2014г водоподаването ще бъде спряно от 09:00ч. до 17:00 ч. в Централната част на гр. Враца,а именно: в района разположен между бул. "Васил Кънчов", ул. "Спортна", бул. "Демокрация", ул. "Екз. Йосиф", ул. "Леонова", ул. "Хр. Ботев", ул. "Георги Бенковски", Крайречен булевард и бул. "Мито Орозов".

Няма коментари:

Публикуване на коментар