Бисквитки

понеделник, 24 ноември 2014 г.

Национално пълномащабно учение „Защита 2014”На 25 и 26 ноември ще се проведе национално пълномащабно учение „Защита 2014”. Общата цел на игровата ситуация е да се провери готовността на органите за управление и силите за реагиране при авария в АЕЦ „Козлодуй”, както и да се оцени състоянието на Националния план за защита при бедствия част III, в контекста на предстоящата му актуализация. Сценарият предвижда паралелно провеждане на дейности за оповестяване, планиране и организиране, и проиграването на аварийно-спасителни, евакуационни и защитни действия в София, Враца, Монтана, Козлодуй, Лом, Вълчедръм, площадката на АЕЦ „Козлодуй” и района на с. Ковачица.
По решение на щаба на учението в населените места около атомната централа може да се извърши тренировка на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, като се излъчат сигналите за тревога и за край на тревогата. Съобщенията ще бъдат съпътствани от уточняваща гласова информация. В този район ще бъде предвижвана пожарна и специализирана техника.Няма коментари:

Публикуване на коментар