Бисквитки

петък, 28 ноември 2014 г.

Кметът на Враца прие етичен кодекс според принципите на Васил Левски
            Етичен кодекс на поведение и народна  работа прие и подписа кметът на Враца инж. Николай Иванов. Кодексът е съставен изцяло от принципи на Васил Левски и е изработен от Васил Василев – председател на Общобългарския комитет „Васил Левски”. Сред моралните ангажименти, които кметът поема са да изпълнява точно длъжността си без гордост, „да не присвояваме на себе си нищо”,  „вчера каквото сме говорили и писали, и днес да го имаме пред очи”, работата да се дава „на такива хора, които са разсъдителни,  постоянни, безстрашни и великодушни”. В кодекса се казва също „да бъдем равни на другите европейски народи зависи от нашите задружни сили. Всичко се състои в нас, в нашите задружни сили. Против тях не може да противостои и най-силната стихия”. „Този етичен кодекс би трябвало да бъде в основата на работата на всеки управленец, независимо на какво ниво се намира” – коментира инж. Николай Иванов. Документът му бе даден лично от Васил Василев, който пристигна във Враца за учредяването на Общински комитет „Васил Левски”. Кметът на Враца бе сред основателите на патриотичната структура в града.
Общобългарският комитет „Васил Левски” е обществено-културно сдружение с идеална цел. Комитетът е самостоятелна юридическа личност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, развиваща и утвърждаваща духовните ценности, образованието, науката и културата, чрез опазване на българското културно наследство, свързано с идеите на Васил Левски и неговите сподвижници, както и на други дейци от българското Възраждане.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”
Няма коментари:

Публикуване на коментар