понеделник, 21 март 2011 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Честит празник на всички, които се грижат
да достигне водата до всеки от нас!

Ръководството на „ВиК” ООД гр. Враца поздравява всички свои работници и служители в област Враца с
Международния ден на водата - 22 март!
Желаем Ви много здраве, ведро пролетно настроение
и нови успехи в отговорната Ви работа!

Ангел Престойски
Управител „ВиК” ООД гр.Враца

22 март- Международен ден на водата
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Резолюцията на Общото събрание отбелязва, че важността на водните ресурси не се ценят достатъчно, в резултат на което все повече страни се изправят пред остър дефицит на вода. Необходимо е осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на света и отделните страни и опазването на природното богатство, за третиране на водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществото при съставянето на програмите за управление на водните ресурси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар