Очаквайте

Очаквайте

понеделник, 21 март 2011 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Честит празник на всички, които се грижат
да достигне водата до всеки от нас!

Ръководството на „ВиК” ООД гр. Враца поздравява всички свои работници и служители в област Враца с
Международния ден на водата - 22 март!
Желаем Ви много здраве, ведро пролетно настроение
и нови успехи в отговорната Ви работа!

Ангел Престойски
Управител „ВиК” ООД гр.Враца

22 март- Международен ден на водата
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се заражда през 1992г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Резолюцията на Общото събрание отбелязва, че важността на водните ресурси не се ценят достатъчно, в резултат на което все повече страни се изправят пред остър дефицит на вода. Необходимо е осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на света и отделните страни и опазването на природното богатство, за третиране на водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществото при съставянето на програмите за управление на водните ресурси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар