Бисквитки

вторник, 13 януари 2015 г.

Няма повишаване на водното ниво на язовирите и реките на територията на общините в област Враца
Разпоредената проверка констатира състоянието на язовирните и речните нива. От докладите на  служителите става ясно, че в община Борован двата язовира – „Гарвански геран“ и  „Тихият лъг“ се изпускат конролируемо през основните изпускатели.
На територията на община Хайредин язовир „Рогозен 1“ и язовир „Бързина“ преливат през преливниците с около 200 литра в секунда. На този етап няма опасност от преливане на язовири и разлив на реки, което да застраши населението на територията на област Враца.
             Въпреки спокойната обстановка, е създадена организация за денонощно наблюдение на водните нива на реките и язовирите в областта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар