Бисквитки

сряда, 14 януари 2015 г.

Заседание на Консултативния съвет към Председателя на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупциятаНа днешния форум присъстваха Денислав Начков - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Враца, Ивайло Хайтов – заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, Иван Кирилов – директор на ОДМВР – Враца, Пламен Тончев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – ДАНС, както и Александър Александров, директор на НАП – офис - Враца. Консултативният съвет бе председателстван от заместник областния управител Ирина Иванова и на него беше обсъден и приет Проекта на Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2015 г. на област Враца.
Акцент в антикорупционните действия през тази година се поставя върху информираността на гражданите във връзка с изборните им права на предстоящия местен вот. За тази цел се предвижда да бъдат разработени и разпространени информационни брошури.
Беседи с антикорупционна насоченост ще бъдат проведени съвместно с Регионалния инспекторат по образованието и членовете на Областния общестевн съвет. Те ще са насочени към учениците от 11-ти и 12-ти клас, като мярката се предвижда да бъде изпълнена в рамките на месеците февруари – декември на 2015 година.
Предстои провеждането на два обществени форума. Първият е насочен към строителния бранш и прилагането на Закона за обществените поръчки, а вторият, с тема: „Местни избори 2015 – ключови за развитието на общините в област Враца“, ще бъде проведен съвместно с Асоциация „Прозрачност без граници“.
Традиционно в края на годината, на заседание на обществения съвет, ще бъдат оповестени резултатите от дейностите по превенция и противодействие на корупцията по териториални звена.
Редовното заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията ще се проведе на 25.02.2015 г., когато ще се обсъди и приеме окончателно изготвения План за действие за 2015 г.
Проектът на Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2015 г. е публикуван на официалния сайт на Областна администрация, в категория „Антикорупция“.


Надя Гетова

експерт „Връзки с обществеността и протокол“

Няма коментари:

Публикуване на коментар