Бисквитки

събота, 17 януари 2015 г.

Националната програма за енергийна ефективност


                 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВРАЦА,
Уведомяваме Ви, че от 16.012015 г. в официалният сайт на Община Враца вече е публикувана пълната информация по Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
Тук ще откриете критериите за допустимост на сградите, които могат да кандидатстват по Програмата, всички стъпки , през които трябва да се премине, за да бъде одобрена сградата за финансиране – от необходимите образци за регистриране  на Сдружения на собствениците до подписване на четиристранно споразумение за финансиране, задълженията и отговорностите на Общината и на всички участници в процеса по обновяване на Вашите домове.
На официалният сайт на Община Враца ще намерите и Методическите указания на МРРБ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
С нарочна заповед кмета на Община Враца инж. Николай Иванов е определил експертна работна група от общинската администрация, която ще приема, обработва и координира всички действия по реализацията на проектите и ще бъде в пълна помощ на заинтересованите лица, кандидатстващи по програмата. 
Във всеки един етап от реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Враца, подалите заявления за участие ще могат да проследят докъде са стигнали техните документи.
В Центъра за административно обслужване в Община Враца и в Пълномощничеството в ж.к. „Дъбника” в гр. Враца вече са на разположение информационни брошури с основните моменти по прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Враца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар