Бисквитки

петък, 25 май 2018 г.

Удължава се срокът на проект „Топъл обяд“
     Община Враца ще продължи да реализира дейности по проект „Топъл обяд 2016“ до 31.12. 2019 г. Това стана факт след подписано Допълнително споразумение между Община Враца и Агенция за социално подпомагане за удължаване на Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Програмата се съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Размерът на финансирането на проекта „Топъл обяд“ е на стойност  284 941,45 лв.
Общата цел на Оперативната програма е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни. С продължаване на дейностите по проекта се осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община:
-      Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
-      Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
-      Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат, чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност;
     В момента услугата се предоставя на 120 лица в две трапезарии на територията на града. Потребителите получават топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб в работните дни на всеки месец.
     Приемът на документи от кандидат-потребители е отворен. Всеки желаещ да получи допълнителна информация, относно проекта може да се обърне към Мария Йорданова - Ръководител проект в ст. 97, ет. 3 на Общинска администрация - Враца, както и на телефон 0876 964 425.

Няма коментари:

Публикуване на коментар