Бисквитки

петък, 30 януари 2015 г.

Обновяването на жилищните сгради вълнува много врачани


            При голям интерес премина срещата за разясняване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, организирана от Община Враца. Над 100 домоуправители и жители от жк “Дъбника” се събраха в салона на пълномощничеството в най-големия жилищен квартал в града. Програмата бе представена от зам.-кмета инж. Красимира Георгиева, която е и председател на сформирания общински екип, ангажиран с реализирането й. Инж. Георгиева разясни условията за кандидатстване и целия процес на изпълнение на програмата, и отговори на множество въпроси.
По време на дискусията стана ясно, че за обновяване на сградите могат да кандидатстват сдружения от собственици на апартаменти във всички жилищни сгради, строени по индустриален способ – едропанелно строителство, пакетноповдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и техните разновидности. Условието е в тях жилищните обекти да са над 36. В национален мащаб за санирането са заделени 1 милиард лева, като класирането на одобрените сгради ще е на конкурентен принцип. Жилищните блокове, които получат одобрение, ще получат 100 % безвъзмездна финансова помощ за обновяването си. Кандидатстването става като първо етажната собственост регистрира сдружение на собствениците. Сдружението ще бъде регистрирано единствено за целите на тази програма. От своя страна Община Враца отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата за своята територия. Тя е ангажирана на всички етапи от програмата – от подаването на заявлението от сдружението на собствениците до приемането на обновения жилищен блок.
Като основен проблем се очерта невъзможността в повечето блокове да се събере съгласието на 100 % от собствениците за санирането и да се осигури достъп до всички жилища, което е задължително условие за кандидатстване по програмата. Причината най-често е това, че собствениците не живеят в сграда и в много от случаите са заминали в чужбина. Вариант за решаването на този казус е собствениците да изпратят по куриер или по пощата оригинал на декларация, подписана от тях, че са съгласни с решението за саниране на блока. Формуляр на тази декларация е сред документите, одобрени от МРРБ по програмата. Ако собственикът не може да присъства в момента на обновяването на сградата, в същата декларация трябва да посочи друго лице, което да го представлява. Изяснено бе също, че на каквато и стойност да е санирането на жилищната сграда, собствениците няма да дължат за ремонта й никакви средства. Важно е да се знае също, че финансирането по тази програма не е районирано и няма определени средства за различните общини. Всички сдружения на собствениците се състезават на национално ниво за финансиране пред Българската банка за развитие. Гаранционният срок на извършените ремонти е пет години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар