Бисквитки

понеделник, 11 август 2014 г.

Близо 32 000 клиенти са обслужени в офис Враца през първите седем месеца на 2014 година

           

 През седеммесечието на 2014 година офис на НАП Враца са  посетили близо 32 000 клиенти. Средното време за обслужване на клиент е 9 минути.
Най-често използваните услуги са - подаване на данъчни и осигурителни декларации, информация във връзка със здравния статус и издаване на удостоверения.
Над 17 300 са приетите и обработени данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО. Справките декларации по ЗДДС са 19 530 бр., което е с 5 % повече спрямо същия период на 2013 г. 99,97 % от тях са подадени по електронен път.
 През полугодието броят на извършените проверки по прихващане и връщане е 795, проверките за регистрация и дерегистрация по ЗДДС са 230 броя. Във връзка с регистрация и промени в регистрацията офиса във Враца са посетили 2275 клиенти. Дерегистрираните по ЗДДС лица по инициатива на органа по приходите са 48 броя.
         Съставените актове за нарушение са 101 броя, в т.ч. 38 по ЗДДС, 35 по ЗДДФЛ, , 15 по ЗКПО и 14 по КСО. 
            По повод уточняване на задълженията са направени близо 2 хиляди справки
            Органите по приходите от сектор „Услуги за клиента” се стремят, да обслужат своевременно и с необходимото качество многобройните клиенти посетили офис  Враца, но трябва да се отбележи, че все повече се увеличава броят на юридическите и физически лица предпочели да  подадат документите си по интернет. През 2014 година значително се  увеличи делът на подадените декларации по електронен път, чрез пощенски клон или по пощата с обратна разписка. За това разбира се допринасят и  медиите, чрез които се популяризират електронните услуги на НАП сред обществото. Юлия Грънчарова   

Няма коментари:

Публикуване на коментар