Бисквитки

четвъртък, 3 юли 2014 г.

РИОСВ – Враца организира официална церемония по награждаване на победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””


На 04 юли (петък) от 11 часа в информационния център на РИОСВ –Враца за поредна година ще се проведе церемония по награждаване на победителя в конкурса за “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”. На събитието са поканени да присъстват кметовете на граничещи с резервата села Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец на гр.Враца.
Комисия от експерти от РИОСВ-Враца в областта на управлението на отпадъците, защитени зони от мрежата Натура 2000 и биологичното разнообразие, обходиха населените места и оцениха тяхното състояние по предварително зададени критерии.
Награждаването ще бъде проведено в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.comНяма коментари:

Публикуване на коментар