Бисквитки

неделя, 29 юни 2014 г.

Първа копка

Дирекция на Природен парк „Врачански балкан“ към Изпълнителна агенция по горите на официална церемония „Първа копка“ постави началото на изграждането на „Интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка”, която ще бъде изградена в местността „Замбина Могила”.
            Бъдещата интегрирана система за наблюдение ще бъде в състояние да разпознава малки пожари с минимален коефициент на грешка. С нея ще бъдат извършвани наблюдения на развитието и динамиката на популациите на защитените видове птици и животни, фитосанитарното състояние на горските екосистеми и материално - техническата база.
            На събитието присъстваха заместник - кметът на община Враца Красимир Богданов, г-жа Жанет Атанасова - главен експерт в ГД Оперативна програма „Околна среда, г-жа Калбие Ходжева – главен експерт в ГД Оперативна програма „Околна среда“, г-жа Нели Вачева – директор на РИОСВ– Враца, г-н Юрий Флоров – заместник - директор на Регионална дирекция по горите  -  Берковица, инж. Николай Ненчев – директор на Природен парк „Врачански Балкан“, архитект  Данаил Дилков – главен архитект на Община Враца и представители на „Телелинк“ ЕАД -  Васил Иванов – специалист технически контрол и  Димитър Грозданов – ръководител група.
            Господин Красимир Богданов изтъкна, че този проект, който е насочен към опазване на околната среда и опазването на биоразнообразието на Врачанския балкан е изключително важен и благодари на директора на Природен парк „Врачански балкан“ и служителите на дирекцията за това, че работят за популяризирането и опазването на красивата ни природа.  „ Бъдещето на нашият прекрасен Балкан е да печели все повече нови приятели и привърженици на великолепните условия за туризъм, които предлагаме“ - допълни той.
            Г-жа Нели Вачева – директор на РИОСВ – Враца, също благодари на инж. Николай Ненчев и екипа му за усърдната работа за опазването на Врачанския балкан и пожела: „Продължавайте все така усърдно да работите, за да оставим една чиста природа на бъдещите поколения!“
            Г-жа Калбие Ходжева – главен експерт в Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, припомни, че това е вторият проект, който успешно се изпълнява от ДПП „Врачански балкан“ по Оперативна програма „Околна среда“ и подчерта: „ Проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан” е от първостепенно значение за територията на парка, екосистемите и биологичното разнообразие“.
            В своето обръщение към гостите инж. Николай Ненчев от своя страна благодари на Управляващия орган и Междинното звено на ОП „Околна среда“ за доброто партньорство, както и на Община Враца и главния архитект Данаил Дилков. „Системата за интегрирано наблюдение има фундаментално значение, надявам се до края на тази година да я видите в действие, защото такова нещо, от такъв мащаб не е правено досега в България“ - заключи той.
            Интегрираната комуникационна система за наблюдение ще се реализира от фирма „Телелинк“ ЕАД. Изграждането на системата ще се извърши за срок от 11 месеца и е на стойност 815 124,14 лв. без ДДС. Системата е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”, по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, Номер на договора: DIR-5113326-C-005, Номер на проекта: DIR-5113326-10-108. Проектът е на стойност 4 533 937,85 лева, от които 85 % е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % е от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Основните цели на проекта са поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми и Планиране и оптимизация на управлението.Няма коментари:

Публикуване на коментар