Бисквитки

петък, 18 май 2018 г.

Покана за обществено обсъжданеУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 Община Враца уведомява, обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, за организиране на общественo обсъждане във връзка с приемане на стратегия за развитие на обществения градски транспорт и транспортната система на територията на Община Враца, обслужвана от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Враца.
Стратегията очертава най-важните насоки за развитие на общинската транспортна система в периода 2018г. -2028 г. и предлага няколко варианта за развитие на общинското дружество, възможностите за обновяването на подвижния състав, както и въвеждането на smart-иновативни технологии, свързани с внедряване на системи за автоматично таксуване в превозните средства, като е направена и оценка, свързана със срок на изплащане на инвестицията, окончателната й стойност, както и времевият период, нужен за въвеждане в експлоатация за всеки един от вариантите.
Предложени са и решения за финансово осигуряване на необходимите инвестиции чрез собствено финансиране, кредитиране или публично-частно партньорство.
Обществената консултация ще се проведе на 18 юни 2018 г., от 17:00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет - Враца.
На интернет страницата на Община Враца е публикувана Стратегия за развитие на градския транспорт в Община Враца (2018 г. - 2028 г.), придружена с обосновка и финансов анализ на предлаганите варианти.
Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване  на  Община Враца. 

С уважение,
КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Няма коментари:

Публикуване на коментар