петък, 2 март 2018 г.

Област Враца е с най-много спечелени проекти за инфраструктура


Област Враца е сред 5-те области от Северозападен район за планиране, която има най-много спечели проекти по програмата за развитие на селските райони, касаещи ремонт на пътна инфраструктура и улици. Това стана ясно на провелата се кръгла маса във Враца, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите, на която присъства заместник-министър д-р Лозана Василева. Дискусията бе насочена за разясняване Програмата, с цел нейното по-добро и ускорено изпълнение.
„Радвам се, че Враца е домакин на тази среща, която се надявам да бъде ползотворна за всички.“  -  каза при откриването на форума кметът Калин Каменов.
Заместник-министър Лозана Василева посочи, че общият брой на общините от Северозападния район за планиране, които са подали и са с одобрени за финансиране проекти по Програмата са 33, а спечелените проекти са 57. Най-много сред 5-те области е Враца. Броят на кандидатствалите от областта общини е 8 и те имат одобрени 17 проекти. Останалите са: Видин – 7 общини с 8 проекта; Монтана 7 общини - 11 проекта; Плевен 8 общини - 14  проекта и Ловеч - 3 общини  и 7 спечелени проекта.
Кметът Калин Каменов уточни, че спечелените проекти за Северозападен район на планиране не са малко и след като бъдат изпълнени ще се види и ефектът от тях. „Инфраструктурата е актуална тема за нашия регион и точно този финансов механизъм е изключително важен за общините“ – допълни още Каменов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар