Бисквитки

петък, 6 март 2015 г.

Три дни за ведомствените бензиностанции да декларират пред НАП наличните си съдове

          
Още три дни остават, в които всички ведомствени бензиностанции (както и всички задължени лица по чл.118, ал.8 от ЗДДС) трябва да подадат в НАП данни за наличните съдове или съоръжения за съхранение и зареждане с течни горива, с които разполагат. Според последните промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, срокът за изпращането на тази информация изтича на 9 март.
Изискванията на наредбата са задължените лица да изпратят данните по електронен път, подписани с електронен подпис, чрез Портала за е-услуги на приходната агенция. Услугата е достъпна на адрес www.nap.bg. Собствениците на бензиностанциите трябва да подадат данни за всеки от съдовете и съоръженията за зареждане на гориво, с които разполагат, обема, вместимостта на съда, вида на горивото, което се зарежда, предназначението му, регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна, общото изразходвано гориво през миналата година и др. данни.

До този момент данни в НАП са подали 1800 задължени лица, които са декларирали 3250 съдове или съоръжения. 2089 от съдовете са предназначени за зареждане на машини, а 699 – за превозни средства.
 Юлия Грънчарова      

Няма коментари:

Публикуване на коментар