Бисквитки

вторник, 3 февруари 2015 г.

Парите от данък върху МПС отиват за ремонта на улици

 

За първи път тази година Община Враца въвежда принципа размерът на постъпленията от плащанията на данъка върху превозните средства да се използват за изграждане, ремонти и поддържане на уличната мрежа в община Враца. Всички жители на общината, които имат неплатени задължения от минали години, трябва да знаят, че с това не само ощетяват общинската хазна, но и правят невъзможен ремонта или поддръжката на някоя от улиците в общината.
От 2 февруари се приемат плащания за данъка върху превозните средства за 2015г., като до 30 април 2015 г. той може да се плати с 5% отстъпка. Кампанията за данъка върху недвижими имоти и такса битови отпадъци стартира на 1 март и за предплатилите целия размер до 30 април също се предвижда  5 % отстъпка.


Няма коментари:

Публикуване на коментар