Бисквитки

понеделник, 2 февруари 2015 г.

Областна администрация отваря приемна за юридически консултации


Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради, Областна администрация – Враца въвежда приемни дни за юридически консултации на всички заинтересовани граждани по въпроси, касаещи изготвянето на документи и кандидатстването по програмата. Експерти от администрацията ще дават насоки и разяснения за допустимост всеки ден от 4 февруари /сряда/ в ст. № 103 в Областна администрация - Враца, бул. „Демокрация“ №1, ет.1, в часовете от 16.30 ч. до 17.30 ч.

Надя Гетова

експерт „Връзки с обществеността и протокол“

Няма коментари:

Публикуване на коментар