Бисквитки

петък, 23 януари 2015 г.

ПОКАНАУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


            Във връзка с провеждащ се открит конкурс за проект, с предмет: Идеен проект за реконструкция на Централна пешеходна зона на гр. Враца, с уникален идентификационен номер в АОП: 00814-2014-0024 и в СУПОП: 03-2014-138, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че представените в процедурата идейни концепции за визията на централната градска част са изложени във фоайето на Градска концертна зала в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6.

            Съгласно конкурсната програма, един от показателите за оценка на проектите е Публично оценяване от населението, поради което всеки гражданин, желаещ  да участва в оценяването на проектите в горепосочения конкурс, може да гласува за предпочитания от него проект в периода от 28.01.2015 г. до 30.01. 2015 г., от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 19:00 ч.

           
ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЗАЕДНО ДА ИЗБЕРЕМ

КАК ДА ИЗГЛЕЖДА НАШИЯТ ГРАД В БЪДЕЩЕ!


С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Няма коментари:

Публикуване на коментар