Бисквитки

вторник, 20 януари 2015 г.

Експерти от РИОСВ – Враца се включиха в 39-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птициЕксперти от РИОСВ – Враца се включиха в 39-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Наблюдението се извърши на територията на област Враца в периода 16-18 януари. Направен бе обход и наблюдение на язовир “Дъбника” край град Враца и по поречието на река Искър от с. Люти брод до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, област Плевен.
По време на мониторинга бяха определени видовете зеленоглави патици, лиски, корморани, малък гмурец, сива и бяла чапла, лебед и гларуси. Поради високите температури за средата на януари, не бе установена концентрация на водолюбиви птици в определен водоем от обходените места. В участъка, обходен по река Искър е наблюдавано земеродно рибарче.
Експертите не са констатирали нарушения или отстрел на видовете птици, които са забранени за ловуване според Закона за биологичното разнообразие.
Преброяването е организирано от Wetland International и се извършва едновременно в цяла Европа по официално приета методика за мониторинг в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. В него взеха участие и представители на Българско дружество за защита на птиците.


Пресцентър РИОСВ - Враца

Няма коментари:

Публикуване на коментар