Бисквитки

петък, 26 септември 2014 г.

Раздават ваучери на пострадали от наводненията в община Враца

       Общественият съвет към Община Враца на няколко свои заседания разпредели помощ под формата на ваучери, предоставени от БЧК, за граждани, пострадали от наводненията през август. Ваучерите са на обща стойност 39 210 лв. и са за купуването на строителни материали, кухненска посуда, почистващи и дезинфекционни препарати. Помощите ще получат 130 бенефициенти от селата Девене, Чирен, Три кладенци, Оходен, Голямо и Горно Пещене, Баница, Мраморен, Бели извор, Власатица и Лиляче. Ваучерите ще бъдат раздавани от БЧК – Враца, на които е предоставен списъкът с всички одобрени от съвета граждани.
         Общественият съвет започна работа на 9 септември. На заседанията, които продължават, се разглеждат всички подадени заявления от пострадалите при водната стихия. Предстои съветът да излезе с решение, с което да бъдат определени гражданите, които ще получат и финансово подпомагане. Средствата са предоставени от националната дарителска кампания на БЧК и са в общ размер на 41 420 лв.
            За избора на гражданите, които да получат подпомагане, бяха изготвени критерии за степента на нанесените щети на домакинствата, като всеки критерии носи определен брой точки. Първият критерии е „степен на пострадалост” и включва колко е увредено жилището, домакинската техника и обзавеждането, мебелите и покъщината. Степените за увреждането на жилището са три – висока, средна и ниска, в зависимост от това дали сградата е разрушена или се нуждае от основен или текущ ремонт. При оценката на нанесените щети върху домакинската техника се гледа първо дали са увредени основните уреди – готварска печка, отоплителна печка, бойлер, хладилник, пералня. При мебелите  - дали са станали негодни за ползване леглата, масите, столовете, дюшеците и другото най-необходимо обзавеждане на дома. Вторият критерии е „социален статус”. С предимство се ползват самотноживеещите възрастни хора, семействата и домакинствата, в които има инвалид, самотните майки с малки деца, социално слабите семейства, които са регистрирани в службите за социално подпомагане. Тези критерии са съобразени с критериите на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

 Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

Няма коментари:

Публикуване на коментар