Бисквитки

сряда, 18 септември 2019 г.

Инвестиции в пътища, образование, социална политика, спорт и нови работни места са акцентите от мандата на Калин Каменов


С публичен отчет, кметът Калин Каменов представи постигнатото в мандат 2015-2019 година. В сферата на пътната инфраструктура през последните четири години са инвестирани над 35 млн. лв. за обновяване на улици в града, като са възстановени над 50 км. от настилките наулиците. От началото на 2019 година фокусът на местната администрация е възстановяване на междублокови пространства и участъци в отделните квартали на града.
Успешното реализиране на Първи и Втори етап от проекта за воден цикъл, въведената в експлоатация Пречиствателна станция за отпадни води, както и предстоящото изграждане на Довеждащия водопровод от яз. „Среченска бара“, Каменов отбеляза като едно предизвикателство пред екипа му, което вече е във финална фаза.
В рамките на публичния отчет се представиха предвидените промени в обществения транспорт. „С общи усилия успяхме да запазим екологичния транспорт на Враца, като от този месец в града и населените места ще се движат 14 чисто нови автобуси. Осигурени са средства и за закупуването на 9 чисто нови тролейбуси и 13 чисто нови електробуси, като успоредно с това въведохме нова транспортна схема, която позволява по-голяма ефективност и включва необхванати до момента райони“ – каза още кметът на Враца.
В представянето на постигнатото за изминалите четири години акцент бе и разкриването на над 2 000 работни места, благодарение на изграждащите се производствени мощности на чуждестранните компании – МД Електроник и Теклас.
В сферата на образованието са инвестирани над 17 млн. лв., като са обновени базите на 80% от детските и учебните заведения в града. „Обектите от образователната инфраструктура, които модернизираме, не са ремонтирани от десетилетия. Същевременно успяхме да реновираме и сградите, в които се помещават филиалите на двете висши учебни заведения. Днес, във Враца се обучават над 1200 студенти, като съм уверен, че техният брой ще се увеличава с всяка следваща година. С моя екип и с подкрепата на родителите започнахме поетапното въвеждане на метода „Монтесори“ в детските градини“ – коментира Каменов.
На отчета бе представен и променящият се облик на градската среда, реконструираните паркове и детски площадки, както и санираните 29 жилищни сгради във Враца.
Кметът Каменов заяви, че социалната политика на местната администрация не е просто един нормативен документ, а са реални действия. „В момента функционират 13 социални услуги, а с изпълняваните проекти от Общината до 2020 година техният брой ще бъде 22, което ще осигури подкрепа на над 700 лица в неравностойно положение“ – каза още градоначалникът.
В представянето на реализираните проекти за периода 2015-2019 година бяха посочени инвестираните над 3 млн. лв. в пътища в малките населени места на Враца и новоизградените храмове и параклиси, както и новият модел на управление на ОП „БКС“, благодарение на който предприятието е с нова специализирана техника и значително по-голяма ефективност.
В рамките на публичния отчет, кметът посочипостигнатото в сферата на младежките дейности, туризма, културата и спорта.
„Благодаря ви за подкрепата през изминалите 4 години. Показахме, че заедно можем и ще променим Враца, защото градът е на всеки един от нас“ – с тези думи, кметът Калин Каменов завърши представянето на отчета за периода 2015-2019 г.
На събитието, което се проведе пред сградата на Община Враца присъстваха още: областният управител Малина Николова, заместник областният управител – Мирослав Комитски, заместник-кметът Петя Долапчиева, секретарят на местната администрация – Нина Дакева, общински съветници, директори на държавни и местни администрации, на детски, учебни и здравни заведения, представители на бизнеса, спорта и културата, граждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар