Бисквитки

петък, 20 февруари 2015 г.

Заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация

Първо за годината Редовно общо заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД –Враца  се проведе днес. Срещата е свикана от Председателя и представител на Държавата в Асоциацията - Малина Николова и на нея присъстваха главният секретар Поля Семковска, Иво Цветков – представител на Община Бяла Слатина, Николай Иванов – представител на Община Враца, Румен Маноев – представител на Община Козлодуй, Петър Данчев – представител на Община Криводол, Николина Кътовска – представител на Община Мездра, Виолин Крушовенски – представител на Община Мизия и  Росен Добрев – представител на Община Оряхово. На срещата присъства и управителят на „ВиК“ – ООД – Враца г-н Ангел Престойски, както и г-н Петър Петров – счетоводител.
         След като стана ясно, че има необходимия кворум, членовете на Асоциацията гласуваха и приеха единодушно четирите точки, включени в дневния ред.
С пълно мнозинство бяха приети Отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване за 2014 г., както и Отчета за изпълнението на бюджета  за миналата година. Представителите в Асоциацията гласуваха „за“ и бюджета за 2015 г.
В последната точка от заседанието, членовете на Асоциацията единодушно взеха решение за принципно съгласие за сключването на Договор за стопанистване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане с „ВиК” ООД - Враца за срок от 15 години.
„Благодаря за доверието, което гласувате на ръководеното от мен дружество. Искам да ви уверя, че вашата собственост, във вид на активи във ВиК системите в област Враца ще бъде добре поддържана и дори умножавана“, заяви управителят  Ангел Престойски. Той подчерта също, че Дружеството е в много добро организационно и финансово състояние.

Надя Гетова

експерт „Връзки с обществеността и протокол“

Няма коментари:

Публикуване на коментар