Бисквитки

петък, 20 февруари 2015 г.

Девет фирми искат да правят основния ремонт на знакови сгради във Враца

            Общинска комисия с председател главния архитект Данаил Дилков днес отвори офертите за изготвянето на работни проекти за основен ремонт на Регионалния исторически музей, Драматично-кукления театър, за сградата на Община Враца – концертна зала и библиотека и за Младежкия дом във Враца. За участие в обществената поръчка бяха подадени девет оферти – шест на фирми от София и по една от Плевен, Хасково и Варна. Шест от фирмите кандидатстваха с оферти и за четирите обособени позиции, две за по три обособени позиции и една – за две позиции. Участниците са ЕТ „АРХАТ – В – Валери Врабчев”, „ДММ – Дизайн” ЕООД, „Проинвест” ЕООД, „Фрибул” ООД, „Главпроект 1946” ООД, „Кодас Консултинг” ЕООД, „Богоев консулт” ЕООД, „Цикалов и архитекти” ЕООД и „Дакарх” ЕООД.  Комисията отвори офертите и разгледа документите на кандидатите. Следващият етап е отваряне на ценовите оферти.


 Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”

Няма коментари:

Публикуване на коментар