Бисквитки

вторник, 2 декември 2014 г.

Врачански строители се срещнаха с германски предприемач
            Шест врачански строителни фирми, изпратиха свои представители, които днес във Враца се срещнаха и разговаряха с инж. Ханс Ноиман – управител на „Баутех Бул Кънстракшън” ЕООД. Германската фирма търси български строители като подизпълнители на свои обекти. Инж. Ноиман представи пред врачани германското дружество, на което е управител и показа някои от строителните обекти, по които работят. Врачанските строители проявиха интерес към начина на работа в Германия, към условията на труд, изискванията на германските възложители, осигуряването на квартири и начина на заплащане. Активният диалог продължи повече от час. „При работата ни с български фирми установихме, че те са конкурентоспособни в три вида строителни дейности  - груб строеж, сухо строителство и поставяне на плочки. Затова сега търсим добри строители с тези специалности. Задължително условие е фирмите, които ще сключат договор с нас, да са членове на Строителната камара, защото при нас всички работят законно” – поясни инж. Ноиман. Допълнителен ангажимент, който германската фирма поема към българите, работещи за тях в Германия, е осигуряването на квартира. Улеснение е и това, че и в офиса на фирмата в България и в в екипа в Германия работят българи. Строителните техници на обектите, за които са ангажирани български фирми в Германия, също са българи, което премахва езиковата бариера и улеснява комуникацията. Днешната среща се проведе след разговори между кмета на Враца инж. Николай Иванов и инж. Ханс Ноиман в средата на ноември.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”
Няма коментари:

Публикуване на коментар