Бисквитки

понеделник, 1 декември 2014 г.

Близо 300 оперативни проверки извършиха инспекторите от офис Враца 12/1/2014,Близо 300 оперативни проверки извършиха инспекторите от офис на НАП  Враца през първите десет месеца на 2014 година, в т.ч. проверки в обекти на селектирани задължени лица 226, проверки с извършени инвентаризации 6 броя , по жалби и сигнали - 21 , наблюдения на неизрядни длъжници 23, извършени са и 14 съвместни проверки със служители от МВР, Агенция Митници, Инспекцията по труда, Областна агенция по безопасност на храните, Областна служба по зърното и фуражите и други контролни органи.
Целта на проверките е да се установи отчитат ли се реалните обороти в търговските обекти и заведения, плащат ли се дължимите данъци върху тези обороти, спазва ли се осигурителното законодателство.
При установяване на нарушения се съставят актове и се издават наказателни постановления, основно по Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, като най-често се установява неиздаване на касова бележка. При повторни нарушения може да се разпореди и запечатване на  търговския обект.

 Юлия Грънчарова        

Няма коментари:

Публикуване на коментар