Бисквитки

понеделник, 1 декември 2014 г.

Образованието е сред приоритетите в община Враца
Близо 300 000 лева повече ще бъдат вложени в сферата на образованието през 2015 г. в община Враца. С над 206 000 лева повече са парите, предвидени в проекта за държавен бюджет за училищата и детските градини в региона. Така от държавата за издръжката и заплатите на общообразователни училища, професионални гимназии, спортни училища, детски градини и извънучилищни форми ще бъдат похарчени 17 212 300 лева. В своя бюджет за следващата година и Община Враца е заделила 925 430 лева от собствени приходи, извън събраните такси, което е с над 92 000 лева повече, сравнено с миналата година. По предложение на кмета инж. Николай Иванов, в края на ноември, общинският съвет взе решение да бъде увеличен стандартът за издръжка в детските градини. За дете до 5 години издръжката от 630 лв. стана 690 лв., а за дете в подготвителна за училище група – от 340 на 370 лв. Увеличените средства категорично сочат, че образованието е сред приоритетите в местната и държавната политика. В общинския бюджет за 2015 г. са предвидени средства и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”
Няма коментари:

Публикуване на коментар