Бисквитки

петък, 21 ноември 2014 г.

Превантивни мерки за заболяването инфлуенца по птицитеПредприемат се превантивни мерки за заболяването инфлуенца по птиците, това се реши на заседание на Областната епизоотична комисия за област Враца.
Заместник областният управител г-н Иван Даков откри и води заседанието. Присъстваха д-р Валентин Лилов – Началник отдел „Защита на Животните“, ОДБХ Враца и представители на РЗИ - Враца, ОУ“ПБЗН“ -Враца, ОДМВР Враца, РИОСВ – Враца и РД „АА“ Враца.
До момента в област Враца няма доказано заболели птици, увери д-р Лилов. Той запозна присъстващите със заболяването инфлуенца по птиците и опасността заболяването да проникне на територията на областта от диви мигриращи птици. Констатирани са огнища на заболяването в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания.
За предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на заболяването на територията на Област Враца е кметовете на общини в област Враца да предприемат действия за провеждане на Общинските епизоотични комисии, на които да се набележат мерки за неразпространение на заболяването на територията на областта.
Кметовете на населени места да организират актуализация на списъците за брой птици по видове и стопани с подпис като информират стопаните на птици да не допускат излизането на птици извън дворовете и да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват пернатите. При съмнения от страна на собствениците на птици за болестта, да се уведоми обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
Органите на ДАИ и МВР по места ще контролират превоза на птици за наличие на изрядни документи за превоз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар