Бисквитки

понеделник, 17 ноември 2014 г.

20 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица


 
          За изминалата седмица експерти от РИОСВ – Враца извършиха 3 извънредни и 17 планови проверки на обекти в общините Враца и Козлодуй.
          Комплексни проверки са извършени на четири обекта в град Враца. Няма констатирани нарушения в изпълнение на законодателните норми, касаещи чистотата на въздуха и водите, както и на управлението на отпадъци. На две от проверените фирми са дадени предписания за изготвяне на собствена екологична оценка за възможните случаи на причинени или настъпили екологични щети.
          Три са проверките на селища във Врачанска община във връзка с чистотата на населените места. Дадено е едно предписание за почистване на терен, замърсен с битови отпадъци и недопускането на повторното му замърсяване. Предписание за почистване на отпадъци от хартия, които не могат да се рециклират, е дадено и на фирма в град Козлодуй, притежаваща площадка за складиране на материали, подлежащи на вторична преработка.       
          При извършването на останалите планови проверки на обекти на територията на община Враца и община Козлодуй, експертите на инспекцията не са констатирали пропуски и нарушения.     


Пресцентър РИОСВ - Враца

Няма коментари:

Публикуване на коментар