Бисквитки

понеделник, 23 април 2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


  
Екипът по управление и изпълнение на проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г., организира третата поред работна среща по проекта.

Официалното откриване на работната среща ще започне със среща на Управителния съвет по проекта на 23.04.2018 г., от 15:30 ч., в Конферентната зала на Община Враца. На срещата ще присъстват гости от България и от още 8 Европейски държави, партньори по проекта, сред които Германия, Хърватска, Унгария, Румъния, Словения, Словакия, Босна и Херцеговина и Сърбия.

Проектът има за цел да засили многостепенното и междусекторното управление и институционален капацитет, за да се осигурят надеждни рамки и модели за по-ефективно, по-широко и по-дълбоко транснационално сътрудничество в целия регион.

Директор Дирекция МПП

Изготвил:
инж. Ралица Гешовска
Главен експерт „Инвестиционни проекти“


Няма коментари:

Публикуване на коментар