Бисквитки

понеделник, 23 април 2018 г.

Община Враца посрещна гости от 8 държави по проект


В периода 23-25 април 2018 г., град Враца е домакин на третата поред работна среща по проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020 г.
Градът посреща гости от България и от още 8 Европейски държави, партньори по проекта, сред които Германия, Хърватска, Унгария, Румъния, Словения, Словакия, Босна и Херцеговина и Сърбия.
Третата работна среща се проведе в Конферентната зала на Общински съвет-Враца и бе открита от проф. Волфганг Шустер - Президент на европейска фондация за обучение. В словото си към присъстващите той насочи вниманието към проблемите в образователната система и ползите от дуалното обучение. Приветствие към участниците отправи и кметът на Община Враца Калин Каменов, който посочи, че в рамките на проекта ще бъдат начертани правилните мерки, които ще помогнат за повишаване качеството на образованието. Той изрази увереност в успешното реализиране на „Писмо за намерение за създаване на академия за професионално обучение“, документ, който ще бъде подписан в София, в рамките на Европейското председателство на България. Споразумението обвързва пет институции, сред които Технически университет – София, Българска стопанска камара, Българо-Германска търговско-индустриална камара, Клъстер „Средногорие – мед“ и Европейска фондация за образование и обучение – Щутгарт.
На третата работна среща във Враца присъстваха ръководителят на проекта д-р Агнес Себастиян, ръководителите от държавите, партньори по проекта, както и кметът на Община Видин.
Основна цел на проект „EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“ е подобряване на институционалния капацитет за повишаване адаптивността на висшето образование, с цел задържане на повече млади таланти, учещи и работещи в региона на река Дунав.
Специфичните цели на проекта са:
·       Засилване на сътрудничеството между бизнеса, висшето образование и публичните органи;
·       Насърчаване развитието на изменения на закона за висшето образование;
·       Насърчаване на създаването на по-професионално ориентирани учебни програми.
Проектът е насочен към три основни предизвикателства пред обществото:
·       Образователни системи и политики;
·       Политики на пазара на труда;
·       Демографски промени и миграцията.
Проектът ще засили многостепенното и междусекторно управление и институционален капацитет, за да се осигурят надеждни рамки и модели за по-ефективно, по-широко и по-дълбоко транснационално сътрудничество в целия регион.

Няма коментари:

Публикуване на коментар