Бисквитки

вторник, 10 февруари 2015 г.

Собствениците в МЛАДОСТ 1 – първи във Враца, подали документи за саниране


Областният управител на област Враца Малина Николова прие днес документите от Община Враца на първото Сдружение на собствениците от ж.к. „Младост“, Блок №1, за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Областният управител ще подпише Договор за целево финансиране с Кмета на Община Враца и Българска банка за развитие след проверка за наличие на предпоставките за одобряване на сградата, а именно: наличие на цяла сграда; наличие на 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение в сградата; наличие на Сдружение на собствениците, регистрирано в общината и в регистър БУЛСТАТ; наличие на Договор между сдружението на собствениците и общината.
Съгласно Методическите указания по Програмата, приети с Решение №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет, задълженията на Областния управител по време на изпълнението на проекта включват наблюдаване на процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране, участие в приемателните комисии за обектите и подписване на всички протоколи по време на строителството.
Областният управител на област Враца изрази своето задоволство от стартирането  на Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и намери символика в наименованието на първите, заявили включването си, за добър знак за нейната пълна реализация.
Заместник кметът инж. Николай Йорданов отиде на място и връчи документа на собствениците на апартаменти в блок 1 в жк „Младост”. „За мен е приятно задължение връчването на този договор. Условията на националната програма са един тест за вас – за вашата сплотеност и желанието ви да се
грижите за общата собственост
Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”


Няма коментари:

Публикуване на коментар