Бисквитки

сряда, 10 декември 2014 г.

Bоден цикъл на Враца На провелата се трета междинна пресконференция на тема: „2014 г. – годината на големите предизвикателства пред водния проект. Ход и изпълнение на реалното строителство, напредък“  беше представено изпълнението на Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца на този етап – края на 2014 г.
             „Изминаващата 2014 година беше изпълнена както с много трудности, така и със значителен напредък по изпълнението на проекта.“ - това заяви заместник-кмета на община Враца инж. Красимира Георгиева при откриването на поредната пресконференция, отчитаща напредъка по проекта. „Убедени сме, че през 2015 г. Проектът ще приключи успешно. С неговото завършване градът ни ще придобие по-приятен европейски вид“ - допълни инж. Георгиева.
В организираната от „АИП - Агенция за информация и публичност“ пресконференция участие взеха Соня Генчева - координатор на Проекта от страна на Министерството на околната среда и водите, Жанет Атанасова - гл. експерт в Главна дирекция ОП „Околна среда“, инж. Кирил Кочев – главен инженер на „В и К” ООД – гр. Враца - асоцииран партньор, инж. Марияна Рашева - директор на Звеното за изпълнение на проекта.
В пресконференцията участваха и Инженерът на проекта инж. Бруно Ваш, както и представители на фирмите Изпълнители на строителните дейности от ЕТАП-1, ЕТАП-2 и реконструкцията на ПСОВ, представители на Техническата помощ и Проектанта.
Конференцията уважиха общински съветници,  представители на РИОСВ, Търговско-промишлената палата, представители на ВиК – район Враца.
            Директорът на ЗИП инж. Рашева представи изпълнението на проекта до този момент, трудностите през годината, както и усилията на община Враца, Звеното и всички партньори по проекта, за да се реализира напредък по изпълнение на дейностите.
            По време на пресконференцията от МОСВ декларираха за пореден път подкрепата си за проекта. От там посочиха, че всички полагат максимални  усилия - и в министерството, и в ОП „Околна среда“, и бенефициенти и строители, за да може всички проекти да продължат да се изпълняват, въпреки че през изтеклата година имаше продължителен период на спряно финансиране на Оперативната програма.
На публичното събитие бе излъчен третият междинен промоционален филм, заложен в Мерките за информация и публичност, който представи организацията и контрола в строителството, визуализира строителните дейности, подчерта ползите от проекта.
От своя страна, Изпълнителите на СМР от ЕТАП-1, ЕТАП-2 и ПСОВ декларираха, че работата ще се активизира и че ще представят до края на годината актуализирани графици за преодоляване на натрупаното закъснение по проекта.
Инж. Бруно Ваш се извини на гражданите за временните неудобства и изрази надежда, че ще проявят разбиране до завършването на проекта в името на доброто на Враца и гражданите на  града. 


            Повече информация вижте на сайта на проекта: www.vratsawaterproject.eu и на сайта на община Враца: www.vratza.bg


Георги Георгиев
ключов експерт  публични комуникации
Консорциум „АИП - Агенция за информация и публичност”

За контакти: Е.Иванова
            тел.: 0879940112, е-mail: office@m-real.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар