Бисквитки

четвъртък, 30 октомври 2014 г.

Две фирми искат да чистят общинската пътна мрежа през зиматаОбщинска комисия днес отвори офертите на участниците в обществената поръчка за зимното поддържане на четвъртокласната пътна мрежа и часст от уличната мрежа на селата в община Враца. Председател на комисията бе инж. Гриша Иванов – директор на дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура и ООС” в Община Враца. Разгледани бяха постъпилите две оферти – на „БКС Враца” ЕООД и на „Пътища М” ЕООД. На закрито заседание комисията ще се запознае подробно с всички технически документи и ще установи дали те отговарят на изискванията. Отварянето на ценовите оферти ще бъде обявено на официалния сайт на Община Враца не по-късно от два дни преди датата. Периодът, за който ще бъде подписан договорът, е до 30.06. 2016 г. и е на стойност до 216 000 лева.


Няма коментари:

Публикуване на коментар