Бисквитки

понеделник, 27 октомври 2014 г.

Започна подписването на договорите за снегопочистване в селата

   Осигуряването на техника за снегопочистване в малките населени места през настъпващата зима бе една от основните теми, които бяха разисквани на днешния Ден на кмета във Враца. На традиционната месечна среща кметовете от региона отчетоха пред кмета на общината инж. Николай Иванов готовността за зимното поддържане на пътищата. В повечето села вече имат сключени договори с арендатори, с чиято техника ще се почистват улиците. Въпросът е решен в селата Мало Пещене, Оходен, Баница, Три кладенци, Косталево, Лиляче, Девене, Чирен и Мраморен.  В селата Горно Пещене, Върбица, Тишевица, Веслец и Нефела са проведени разговори със земеделски производители и подписването на договорите предстои в близките дни. В останалите села продължава търсенето на възможности за наемане на техника и хора, които да чистят улиците от снега.
         Втората важна тема, обсъдена на срещата, бе приключването на основните и текущи ремонти по кметствата. Позициите на кметовете се разделиха полярно – едни благодариха за свършената работа от строителите, други бяха категорични, че са недоволни от извършените ремонти. Изключително са доволни от цялостното обновяване на пенсионерския клуб в с. Мраморен и от ремонта на тоалетните в с. Чирен. На другия полюс бяха изказванията на кметовете на Паволче и Вировско. Експерти от община Враца също са констатирали, че има места, на които ремонтите не са извършени с необходимото качество. От страна на Община Враца се упражнява строг контрол и от фирмите ще се изиска да отстранят нередностите и да довършат започнатите обекти качествено и в срок.


Няма коментари:

Публикуване на коментар