Бисквитки

понеделник, 29 септември 2014 г.

Cъбират старите дрехи и обувки в специални контейнери

   Община Враца постави на десет места в града контейнери за събирането на отпадъци от текстил, стари дрехи и обувки. Инициативата е пилотна за България. Целта е този вид отпадъци да не попадат в контейнерите за битова смет. „Така ще запазим града по-чист, защото нерядко точно старите дрехи и обувки са разпилени около контейнерите за битова смет. С разделното им събиране щадим и сепариращата инсталация на депото, където попаднали текстилните отпадъци създават технически проблеми на съоръжението. Другата важна причина е те да не постъпват в клетките на депото и за тях да се плащат такси за депониране и отчисления по Закона за управление на отпадъците, които нарастват ежегодно” – каза кметът инж. Николай Иванов.
Десетте места, на които са поставени новите контейнери, се намират на бул. „Христо Ботев” (срещу Изчислителния център), на ул. „Оборище” (в близост до контейнера за твърди битови отпадъци), на бул. „2 юни” (до спирката срещу бензиностанция „OMW”), при пазарната площадка в жк „Металург”, до пълномощничеството и до бившия „РУМ” в жк „Дъбника”, до Младежкия дом, до сградата на РЗОК, при пазарната площадка до автогарата и на ул. „Иванка Ботева” (до контейнерите при бившето ДЗИ). Събраните отпадъци от текстил, стари дрехи и обувки, ще се използват като гориво в циментовия завод в с. Бели извор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар