Бисквитки

четвъртък, 28 юни 2018 г.

Мария Попова участва в конференция


            По повод Деня на река Дунав, Областна администрация – Враца и сдружение „Глобално партньорство по водите – България“, организираха конференция, посветена на опазването и устойчивото използване на река Дунав. На събитието присъства и заместник-кметът Мария Попова.
            В рамките на срещата бе представено влиянието на климатичните промени, използването на земята и водопотреблението върху водните ресурси в Дунавския басейн. На форума бяха обсъдени природните системи за пречистване на води, както и добрите практики за повторното им използване.
            На конференцията присъстваха още: заместник областният управител на Враца – Мирослав Комитски, кметове на общини и представители на общински съвети от региона, както и членове на неправителствения сектор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар