Бисквитки

вторник, 1 май 2018 г.

Общо събрание МБАЛ


 Евгени Любенов
Промяна в състава на Съвета на директорите беше гласувана днес по време на редовното годишно общо събрание на акционерите в „Многопрофилна болница за активно лечение –Христо Ботев” АД.  Евгени Любенов заема мястото на досегашния директор на болницата Орлин Цветков, който подаде оставка през месец февруари. В съвета на директорите остават д-р Валери Симеонов и Димитър Цветков. По време на общото събрание беше приет финансовият отчет и докладът за дейността на дружеството през 2017 година. Изпълнителният директор Орлин Цветков заяви, че в голяма степен загубите на дружеството се генерират от обслужването на пациенти в тежко състояние и неосигурени лица. Той подчерта, че през годината болницата е защитила акредитационно ниво с оценка „много добра” за срок от пет години, а в момента в лечебното заведение има 15 специализанти. Направени са и редица ремонти с цел намаляване на разходите за вода и топлоенергия.
„Болницата получи и много дарения, като Община Враца подпомогна лечебното заведение със сто и петдесет хиляди лева. Благодарение на усилията на народния представител Петя Аврамова, областния управител Малина Николова и добрата воля на редица фирми, успяхме да закупим видеоендоскопска система за отделението по гастроентерология”, каза Орлин Цветков.
Той подчерта, че с подкрепата на МЗ се очаква и закупуването на нов ангиограф.
Въпреки подобрените медико-статистически показатели, акционерите не освободиха от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
По време на общото събрание бяха определени тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите и възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар