Бисквитки

четвъртък, 3 май 2018 г.

АПИ е бенифициент на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.


          Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов и министърът на околната среда и водите Нено Димов подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за: Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа - Фаза 1. Тя ще се финансира от приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на договора е 3 325 623,06 лв. с ДДС.
          С осигуреното финансиране ще се укрепят две свлачища на участъци от републиканската мрежа в Северозападна България. Едното е при 10-ти км на път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, а другото e при 62-ри км на път III-1306 Габаре - Върбица - Веслец - Враца.
          Свлачището на път II-14 е между селата Бела Рада и Войница. За укрепване на участъка има избрани изпълнители на строително-монтажните работи и за надзор, след проведени процедури по ЗОП. Предстои стартиране на укрепителните дейности.
          В следващите седмици се предвижда да стартират и тръжните процедури за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и за надзор на свлачището при 62-ри км на път III-1306 между Веслец - Враца.


ПРЕСЦЕНТЪР АПИ
0
2.05.2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар