Бисквитки

вторник, 4 ноември 2014 г.

Eсенна проверка на язовири и речни дигиВременно изпълняващият длъжността областен управител на Област Враца г-н Иван Даков издаде заповед (№ РД - 18- К29/ 10.10.2014г.) за сформиране Междуведомствена комисия за извършване на есенната проверка на язовири и речни диги на територията на Област Враца.
В комисията са включени експерти от Областна администрация – Враца, Предприятие „Язовири и каскади“ – „НЕК“ ЕАД София, РД „“ПБЗН“ – Враца, Басейнова дирекция при управление на водите -Дунавски регион с център Плевен, „Напоителни системи“ – ЕАД клон Мизия, РИОСВ – Враца и представители на съответната община.
Проверките са извършени по график, като специалистите са проверили техническото и експлоатационното състояние на водоемите, изправността на хидротехническите съоръжения, проходимостта на речните корита и корекциите на реките.
В хода на плановите проверки е обърнато внимание дали речните легла са почистени от дървета, храсти и наноси, както и какво е състоянието на дигите и речните брегове, особено в участъци, където проливните дъждове през лятото създадоха проблеми.
Представителите на междуведомствената комисия са констатирали, че нивото на водата в язовирите варира от 30 до 50% от обема им. По време на проверката не е констатирано повишено ниво на водата в реките Скът, Огоста, Ботуня, Върбешница, Искър, Малък Искър и Дунав на територията на Област Враца. В Област Враца няма язовири, които да преливат, имат достатъчно свободен обем и могат да поемат по-големи водни маси.
Комисията предлага язовирите, които са класифицирани като намиращ се в „предаварийно състояние“ да не се завиряват. За останалите язовири от Област Враца завиряването през есенно – зимния период на 2014 – 2015 г. да не надвишава 30 – 35 % от обема им.
Планови проверки на техническото състояние на водоемите и проходимостта на речните корите се извършва два пъти годишно – пролет и есен, като комисия прави преглед на всички водоеми и поречията на реките, а резултатите се вписват в протоколи и при констатирани несъответствия се издават предписания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар